Kamus INDONESIA – SUNDA

 

 

pencet wae ieu tulisan,,,

KAMUS INDONESIA – SUNDA

 

***

Iklan
Published in: on 28 Januari 2011 at 3:43 pm  Comments (5)  

parobahan bentuk KUJANG

 

 

Published in: on 19 Januari 2011 at 8:27 am  Comments (4)  

Kasadaran anu Sadar

Ngahudangkeun kasadaran kana diri

pikeun manggihan kasajatian


Ku-kasadaran, manusa bakal nepi kanu hakekat “diri” sarta kabukana yen aya anu HAKIKI.

Nalaah mimiti tina kasadaran fisik nepi kasadaran transcendental dimana sajatina manusa nyaeta lain fisik. Kasadaran bisa dimulai tinu sederhana.

Orok (jabang bayi) anu mimti lahir ku proses anu alami. Lahir lain menang kahayang jeung pamenta manehna, manehna teu ngarti keur naon dilahirkeun, teu mawa nanaon, di tataranjang jeung can boga kaera. Terus kaayaan sabudereuna mere kasadaran sacara lalaunan (bertahap). Mimiti dibere ngaran, boga cirri (identitas) awewe atawa lalaki. Diajarkeun ngaran-ngaran anggota awak, ieu lengen, ieu suku, ieu sirah, jst… batas kasadaran anu kacida heureutna.

Kasadaran ieu ngabeungkeut sabatas naon anu ditarima (dikanyahokeun), nepikeun “diri” kaborgol jeung kalungli-lungli kusabab teu ngarti jeung teu nyaho, saha sabenerna diri ieu teh.

Awak/badan nyaeta anu ngiket dina jiwa manusa. Lamun manusa ngalakukeun sikep anu ngiket jeung alam/dunya sakulilingna, Jiwa-na bakal kakurung jeung kabebasana (kasadaranna) kaborgol. Kusabab kitu manusa dina kahirupana kudu ngalepas bengkeut/borgol ti alam/dunya sakulilingna. Maksduna manusa kudu mulai sadar katerbatasan/kamampuan dirina anu salila ieu dijurumuskeun ku pengetahuan/kanyaho anu geus matri dina pikiran, yen diri teh lain sabatas lengen, suku, sirah, sarta anggota badan sejena anu katingali.

kasadaran model kieu kudu dilakukeun kulatihan jeung kanyaho sacara imanen transendental (pangalaman langsung).

Naon sabenerna ieu awak/badan…?

Saeutik ngamisilkeun bayangan kasadaran ngenaan diri sugan jeung sugan aya gambaran.….

Diibaratkeun kaayaan ieu teh siga kaayaan caangna dihiji kota, anu ngalir ti pusat listrikna. Babandingan ieu jadi lewih nanceb jeung seukeut lamun disadari ku elmu yen naon anu aya dina kahirupan sapopoe ditingali (sadari) yen bentuk awak manusa teh sabatas tina garis anu nyata. Jadi kanyataan ieu anu “nipu” manusa ku kanyahona. Angseuna napas anu asup kanu awak, terus sakaligus ngaluarkeun zat residu asam arang, padahal lewih anu aya dina sangkaana/anu dibayangkeunna, manusa… erek logam, emas, beusi, waja, tutuwuhan, gunung, bumi katut alam samesta kabeh oge sabenerna rentetan tina kajadian-kajadian atawa proses. Dimana sagala alam lahir/aya kasusun ku sanyawa-sanyawa kimia anu disebut atom.

Tina akhir analisa anu arana atom-atom ieu nyaeta hiji unit tanaga listrik, anu energi positip (proton) jumlahna sabanding jeung energi nehatipna (electron). Dijero atom ieu terus-terusan satiap detik luncat jeung ngalakukeun pancaran. Panceran anu euweuh eureuna tina daya listrik. Ku gancangna anu kacida, ngajadikeun eta panceran anu teu pernah eureun, manusa teu mampu ningali ku mata buncelik, kacuali ku kasadaran “elmu” anu cukup.

Kunu teu “awas” ningali gunung jiga anu kuat/kokoh nangtung ditempatna, padahal manehna ngageser jiga awan anu katiup ku angin. Jadi lamun benda-benda katut manusa anu ngajadi tina esensi alam ngarupakeun kumpulan anu gede ku ayana “renteten kajadian” tina panceran listrik. Didieu moal kasampeur/kasebut deui naon-naon anu padet atawa baku (tetap). Bahan anu ngajadi tina bentuk alam jeung manusa geus lain benda atawa zat-zat, tapi “aksi” yaeta rentetan aliran tina kajadian-kajadian. Teu heran lamun tina bahan-bahan anu labil ieu kabentuk alam anu sok barobah, ngawujud tina bentuk ka bentuk kuhiji proses.

Nepi didieu kasadaran manusa asup kana tahap anu rada abstrak, dimana “titingalian” manusa saolah-olah  lengit tina bentuk awak/badan anu salila ieu disadari. Jelas kasadaran ieu ngabingungkeun kasadaran anu salila ieu geus matri.

Tapi urang geus nyoba ngahudangkeun kasadaran anu leuwih luas, nyaeta kasadaran dimana awak/badan lain jiga angkeuhan anu salila ieu. Awak nyaeta susunan tina inti materi anu satiap saat robah jeung ganti. heuleutna kasadaran yen awak teh lain lengen, suku, sirah, jsb, Tapi geus robah ngaluas jadi kasadaran universal, nyaeta kasadaran anu euweuh watesna (tanpa batas). Dina tingkat kasadaran ieu memang rada ngabingungkeun, mana wujud manusa anu sabenerna. Sabab geus ditulusur beki rinci, yen awak anu tadina dina “sadar” teh miboga ciri awewe atawa lalaki anu boga rupa kasep jeung geulis, saeutik-saeutik kahapus ku kasadaran anu lewih luas, nyaeta kasadaran jagat raya atawa disebut makrokosmos. Yen wujud /awak ieu teu sasempit baheula. KURING lain ukur lengen, suku, sirah, jeung anggota badan sejena hungkul. Tapi awak teh angin anu hirup, atom-atom anu ngalayang silih ganti jeung benda anu sejena, awak teh kumpulan tina atom-atom anu pada ngiket, ngiket jeung tutuwuhan, sato, bumi, oge jeung jagat anu maha lega. Sangges nyaho/apal esensi ieu awak. Nyaeta kasadaran anu HAKIKI anu ngagerakkeun jeung ngatur alam samesta.

Lamun zat-zat (atom-atom) awak manusa jeung benda-benda dijero alam geus kapaham mangrupakeun rentetan kajadian-kajadian, sarta manurut kahayang hakiki, jadi atom-atom hirup lain kahayang sorangan, tapi aya “sosok” anu lain salain dirina. Dimana manehna hirup nurutkeun kakuatan anu maha gede (dahsyat).

Anu laleutik (atom-atom) patuh ka anu teu bisa disasamakeun jeung naon oge.  Nyatana wujud anu absolute. Benda-benda (atom-atom) eta paeh, Tapi bisa gerak jeung dihirupkeun ku hiji kakuatan anu maha gede. Nyaeta metakosmos anu boha hirup, anu gagah, anu ngalimpudan sagala benda.

Lamun manusa geus turut jeung taat kanu boga hirup ngaluruskeun awak jeung jiwa-na, pasrah kana katangtuan. Ieu awak bakal taat saperti taatna alam samesta tanpa make rekayasa, hirup saperti hirupna ieu alam, sarta hirupna bakal rapih (teratur) nincak dina aturan sakumaha matahari jeung planet-planet anu teu tabrakan.

Kitu oge minurut pikiran anu logis, yen ayana diri (mikrokosmos) jeung alam samesta (makrokosmos) geus ngajak kasadaran pikeun nepi kana pembuktian ayana anu maha gaib (metakosmos).

Anu disadari lain fisik jeung anu sadar oge lain fisik. Kasadaran teu make perantara alat, tapi langsung. Kusabab kitu palaku/subjek anu sadar eta jelas lain fisik jeung lain fungsi fisik, tapi hiji substansi anu beda jeung fisik nyatana HIRUP tinu boga HIRUP.

 

salam kasadaran,,,,

:: Ntjep Borneo

Published in: on 1 Januari 2011 at 1:54 pm  Comments (13)  

KUJANG MENURUT BERITA PANTUN BOGOR


Oleh:Anis Djatisunda

Purwaka

Berbicara tentang kujang, identik dengan berbicara Sunda Pajajaran masa silam.Sebab, alat ini berupa salah sastu aspek identitas eksistensi budaya Sunda kalaitu. Namun, dari telusuran kisah keberadaannya tadi, sampai sekarang belumditemukan sumber sejarah yang mampu memberitakan secara jelas dan rinci. Malahbisa dikatakan tidak danya sumber berita sejarah yang akurat.

Satu-satunya sumber berita yang dapat dijadikan pegangan(sementara) yaitu lakon-lakon pantun. Sebab dalam lakon-lakon pantun itulahkujang banyak disebut-sebut. Di antara kisah-kisah pantun yang terhitung masihlengkap memberitakan kujang, yaitu pantun (khas) Bogor sumber Gunung Kendengsebaran Aki Uyut Baju Rambeng. Pantun Bogor ini sampai akhir abad ke-19 hanyadikenal oleh warga masyarakat Bogor marginal (pinggiran), yaitu masyarakatpedesaan. Mulai dikenalnya oleh kalangan intelektual, setelahnya tahun 1906C.M. Pleyte (seorang Belanda yang besar perhatiannya kepada sejarah Pajajaran)melahirkan buku berjudul Moending Laja Di Koesoemah, berupa catatan pribadinyahasil mendengar langsung dari tuturan juru pantun di daerah Bogor sebelah Baratdan sekitarnya.

Ia lebih menaruh perhatian besar kepada Pantun Bogor,karena menurut penelitiannya Pantun Bogor termasuk yang paling utuh jikadibandingkan dengan pantun-pantun daerah Jawa Barat sebelah Timur, baik dalamcara memainkan pantunnya, bahasa Sundanya, juga termasuk sumber sejarah yangdikisahkannya. Sedangkan pantun-pantun daerah Jawa Barat sebelah Timur, kalaitu katanya sudah banyak yang semrawut tidak utuh lagi.

Pemberitaan tentang kujang selalu terselip hampir dalamsetiap lakon dan setiap episode kisah serial Pantun Bogor, baik fungsi, jenis,dan bentuk, para figur pemakainya sampai kepada bagaimana cara menggunakannya.Malahungkapan-ungkapan konotatif yang memakai kujang-pun tidak sedikit. Contoh kalimat gambaran dua orang berwajah kembar; Badis pinang nu munggaran, ruakujang sapaneupaan” atau melukiskan seorangwanita; Mayang lenjang badis kujang, tembong pamor tembong eluk tembong combongdi ganjana dsb. Demikian pula bendera Pajajaran yang berwarna hitam putih jugadiberitakan bersulamkan gambar kujang Umbul-umbul Pajajaran hideung sawaréhbodas sawaréh disulaman kujang jeung pakujajar nu lalayanan.

Sejak sirnanya Kerajaan Pajajaran sampai sekarang, kujangmasih banyak dimiliki oleh masyarakat Sunda, yang fungsinya hanya sebagai bendaobsolete tergolong benda sejarah sebagai wahana nostalgia dan kesetiaan kepada keberadaan leluhur Sunda pada masa jayanya Pajajaran, di samping yang tersimpandi museum-museum.

Di samping itu, sebutan kujang banyak pula yang masihabadi seperti pada:

 1. Nama kampung; Parungkujang, Cikujang, Gunungkujang, Parakankujang.
 2. Nama Tangtu Baduy; Tangtu Kadukujang (Cikartawana), Sanghyang Kujang (Undak ke-3 pamujaan Baduy di Gunung Pamuntuan).
 3. Nama Batalyon; Batalyon Kujang pada Kodam Siliwangi.
 4. Nama perusahaan; Pupuk Kujang, Semen Kujang, dsb.
 5. Nama tugu peringatan: Tugu Kujang di Kota Bogor.

Pengabadian kujang lainnya, banyak yang menggunakan gambarbentuk kujang pada lambang-lambang daerah, pada badge-badge organisasikemasyarakatan atau ada pula kujang-kujang tempaan baru (tiruan), sebagai bendaaksesori atau cenderamata.

Selain keberadaan kujang seperti itu, di kawasan JawaBarat dan Banten masih ada komunitas yang masih akrab dengan kujang dalampranata hidupnya sehari-hari, yaitu masyarakat Sunda Pancer Pangawinan(tersebar di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, KecamatanCigudeg Kabupaten Bogor dan di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ProvinsiJawa Barat). Dan masyarakat Sunda Wiwitan Urang Kanékés (Baduy) di KabupatenLebak  Provinsi Banten.

Dalam lingkungan budaya hidup mereka, tiap setahun sekalikujang selalu digunakan pada upacara Nyacar (menebangi pepohonan untuk lahanladang). Patokan pelaksanaannya yaitu terpatri dalam ungkapan Unggah KidangTurun Kujang, artinya jika bintang Kidang telah muncul di ufuk Timur di kalasubuh, pertanda musim Nyacar sudah tiba, kujang (Kujang Pamangkas) masanyadigunakan sebagai pembuka kegiatan Ngahuma (berladang).

Bentuk dan Jenis Kujang

Padazaman masih jayanya kerajaan Pajajaran, kujang terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya:

1.      Kujang Ciung; yaitu kujang yang bentuknya dianggap menyerupai burung Ciung.

2.      Kujang Jago; kujang yang bentuknya menyerupai ayam jago.

3.      Kujang Kuntul;kujang yang menyerupai burung Kuntul.

4.      Kujang Bangkong;kujang yang menyerupai bangkong (kodok).

5.      Kujang Naga; kujangyang bentuknya menyerupai naga.

6.      Kujang Badak; kujangberbadan lebar dianggap seperti badak.

7.      Kudi; perkakassejenis kujang.

Berdasarkan jenisnya, kujang memiliki fungsi sebagai:

 1. Kujang Pusaka; yaitu kujang sebagai lambang keagungan seorang raja atau pejabat kerajaan lainnya dengan kadar kesakralannya sangat tingi seraya memiliki tuah dan daya gaib tinggi.
 2. Kujang Pakarang; yaitu kujang untuk digunakan sebagai alat berperang dikala diserang musuh.
 3. Kujang Pangarak; yaitu kujang bertangkai panjang seperti tombak sebagai alat upacara.
 4. Kujang Pamangkas; kujang sebagai alat pertanian (perladangan).

Nama-nama Bagian Kujang Wujud sebilah kujang memiliki bagian yang masing-masingmempunyai namanya sendiri-sendiri, meskipun tidak seluruh bentuk kujang memiliki bagian samalengkapnya. Kujang yang memiliki bagian-bagian secara lengkap, biasanyadimiliki oleh para raja, para menak (bangsawan), dan para pangagung (pejabat tinggi) kerajaan lainnya. Bagian-bagian kujang di antaranya:

 1. Papatuk (Congo); bagian ujung kujang yang runcing, gunanya untuk menoreh atau mencungkil.
 2. Eluk (Siih); lekukan-lekukan atau gerigi pada bagian punggung kujang sebelah atas, gunanya untuk mencabik-cabik perut musuh.
 3. Waruga; nama bilahan (badan) kujang.
 4. Mata; lubang-lubang kecil yang terdapat pada bilahan kujang yang pada awalnya lubang-lubang itu tertutupi logam (biasanya emas atau perak) atau juga batu permata. Tetapi kebanyakan yang ditemukan hanya sisanya berupa lubang-lubang kecil. Gunanya sebagai lambang tahap status si pemakainya, paling banyak 9 mata dan paling sedikit 1 mata, malah ada pula kujang tak bermata, disebut Kujang Buta
 5. Pamor; garis-garis atau bintik-bintik pada badan kujang disebut Sulangkar atau Tutul, biasanya mengandung racun, gunanya selain untuk memperindah bilah kujangnya juga untuk mematikan musuh secara cepat.
 6. Tonggong; sisi yang tajam di bagian punggung kujang, bisa untuk mengerat juga mengiris.
 7. Beuteung; sisi yang tajam di bagian perut kujang, gunanya sama dengan bagian punggungnya.Tadah; lengkung kecil pada bagian bawah perut kujang, gunanya untuk menangkis dan melintir senjata musuh agar terpental dari genggaman.
 8. Paksi; bagian ekor kujang yang lancip untuk dimasukkan ke dalam gagang kujang.
 9. Combong; lubang pada gagang kujang, untuk mewadahi paksi (ekor kujang).
 10. Selut; ring pada ujung atas gagang kujang, gunanya untuk memperkokoh cengkeraman gagang kujang pada ekor (paksi).
 11. Ganja (landéan); nama khas gagang (tangkai) kujang.
 12. Kowak (Kopak); nama khas sarung kujang.

Di antara bagian-bagian kujang tadi, ada satu bagian yangmemiliki lambang ke-Mandalaan, yakni mata yang berjumlah 9 buah. Jumlah inidisesuaikan dengan banyaknya tahap Mandala Agama Sunda Pajajaran yang juga berjumlah 9 tahap, di antaranya (urutan dari bawah):

Mandala Kasungka,

mandala Parmana, Mandala Karna,

Mandala Rasa, Mandala Séba, Mandala Suda,

Jati Mandala,

Mandala Samar,

Mandala Agung.

Mandala tempat siksaan bagi arwah manusia yangketika hidupnya bersimbah noda dan dosa, disebutnya Buana Karma atau JagatPancaka,yaitu Neraka.

Kelompok Pemakai Kujang Meskipun perkakas kujang identikdengan keberadaan Kerajaan Pajajaran pada masa silam, namun berita Pantun Bogortidak menjelaskan bahwa alat itu dipakai oleh seluruh warga masyarakat secaraumum. Perkakas ini hanya digunakan oleh kelompok tertentu, yaitu para raja,prabu anom (putera mahkota), golongan pangiwa, golongan panengen, golonganagama, para puteri serta kaum wanita tertentu, para kokolot. Sedangkan rakyatbiasa hanya menggunakan perkakas-perkakas lain seperti golok, congkrang,sunduk, dsb. Kalaupun di antaranya ada yang menggunakan kujang, hanya sebataskujang pamangkas dalam kaitan keperluan berladang.

Setiap menak (bangsawan), para pangagung (pejabat negara)sampai para kokolot, dalam pemilikan kujang, tidak sembarangan memilih bentuk.Namun, hal itu ditentukan oleh status sosialnya masing-masing. Bentuk kujanguntukpara raja tidak boleh sama dengan milik balapati. Demikian pula, kujang milikbalapati mesti berbeda dengan kujang miliknya barisan pratulup, dan seterusnya.

Dalam kaitan pemakaian kujang tadi, akan tergambar daritahapan fungsi para pejabat yang tertera dalam struktur jabatan pemerintahanNegara Pajajaran sebagai berikut:

1.  Raja

2. a Lengser

2. b Brahmesta

3.      Prabu Anom (PuteraMahkota)

4.      Bupati Panangkes danBalapati

5.      Geurang Seurat

6.      Para Bupati Pakuandan Bupati Luar Pakuan

7.      Para Patih termasukPatih Tangtu dan Mantri Paséban

8.      Para Lulugu

9.      Para Kanduru

10.    Para Sambilan

11.    Para Jaro termasuk Jaro Tangtu

12.    Para Bareusan, Para Guru, Para Pangwereg

13.    Para Kokolot

Jabatan Prabu Anom (3) sampai para Bareusan, para Guru,juga para Pangwereg (12), tergabung di dalam golongan Pangiwa dan Panengen.Tetapi dalam pemilikan dan pemakaian kujang, ditentukan oleh kesejajaran tugas danfungsinya masing-masing, seperti:

Kujang Ciung mata-9: hanya dipakai khusus oleh Raja;

Kujang Ciung mata-7: dipakai oleh Mantri Dangka dan Prabu Anom;

Kujang Ciung mata-5: dipakai oleh Girang Seurat, Bupati Pamingkis,dan para Bupati Pakuan;

Kujang Jago: dipakai oleh Balapati, para Lulugu, dan Sambilan;

Kujang Kuntul: dipakai oleh para Patih (Patih Puri, Patih Taman, Patih Tangtu Patih Jaba, dan Patih Palaju), juga digunakan oleh para  Mantri (Mantri Majeuti, Mantri Paséban, Mantri Layar, Mantri Karang, dan Mantri Jero);

Kujang Bangkong:  dipakai  oleh Guru Sekar, Guru Tangtu, Guru Alas, Guru Cucuk;

Kujang Naga: dipakai oleh para Kanduru, para Jaro, Jaro Awara, Tangtu, Jaro Gambangan;

Kujang Badak: dipakai oleh para Pangwereg, para Pamatang, para Palongok, para Palayang, para Pangwelah, para Bareusan, parajurit, Paratulup, Sarawarsa, para Kokolot.

Selain diperuntukkan bagi para pejabat tadi, kujangdigunakan pula oleh kelompok agama, tetapi kesemuanya hanya satu bentuk yaitu Kujang Ciung, yang perbedaan tahapannya ditentukan oleh banyaknya mata. Kujang Ciung bagi peruntukan Brahmesta (pendeta agung negara) yaitu yang bermata-9, sama dengan peruntukan raja. Kujang Ciung bagi para Pandita bermata-7, para Geurang Puun,Kujang Ciung bermata-5, para Puun Kujang Ciung bermata-3, para Guru Tangtu Agama dan para Pangwereg Agama Kujang Ciung bermata-1.

Di samping masing-masing memiliki kujang tadi, golonganagama menyimpan pula Kujang Pangarak, yaitu kujang yang bertangkai panjang yanggunanya khusus untuk upacara-upacara sakral seperti Upacara Bakti Arakana,Upacara Kuwera Bakti, dsb., malah kalau dalam keadaan darurat, bisa sajadipakai untuk menusuk atau melempar musuh dari jarak jauh. Tapi fungsi utamaseluruh kujang yang dimiliki oleh golongan agama, sebagai pusaka pengayom kesentosaan seluruh isi negara.

Kelompok lain yang juga mempunyai kewenangan memakaikujang yaitu para wanita Menak (Bangsawan) Pakuan dan golongan kaum wanita yangmemiliki fungsi tertentu, seperti para Puteri Raja, para Puteri Kabupatian,para Ambu Sukla, Guru Sukla, para Ambu Geurang, para Guru Aés, dan para SuklaMayang (Dayang Kaputrén). Kujang bagi kaum wanita ini, biasanya hanya terdiridari Kujang Ciung dan Kujang Kuntul. Hal ini karena bentuknya yang langsing,tidak terlalu galabag (berbadan lebar, dan ukurannya biasanya lebih kecil dariukuran kujang kaum pria.

Untuk membedakan status pemiliknya, kujang untuk kaumwanita pun sama dengan untuk kaum pria, yaitu ditentukan oleh banyaknya mata,pamor, dan bahan yang dibuatnya. Kujang untuk para puteri kalangan menak Pakuanbiasanya kujang bermata-5, Pamor Sulangkar, dan bahannya dari besi kuningpilihan. Sedangkan (kujang) wanita fungsi lainnya kujang bermata-3 ke bawahmalah sampai Kujang Buta, Pamor Tutul, bahannya besi baja pilihan.

Kaum wanita Pajajaran yang bukan menak tadi, di sampingmenggunakan kujang ada pula yang memakai perkakas khas wanita lainnya, yaituyang disebut Kudi, alat ini kedua sisinya berbentuk sama, seperti tidak adabagian perutdan punggung, juga kedua sisinya bergerigi seperti pada kujang, ukurannyarata-rata sama dengan ukuran Kujang Bikang (kujang pegangan kaum wanita),langsing, panjang kira-kira 1 jengkal termasuk tangkainya, bahannya semua besi-baja,lebih halus, dan tidak ada yang memamai mata.

Proses Pembuatan Kujang

Pada zamannya Kerajaan Pajajaran Sunda masih jaya, setiap proses pembuatanbenda-benda tajam dari logam termasuk pembuatan senjata kujang, adapatokan-patokan tertentu yang harus dipatuhi, di antaranya:

1. Patokan Waktu

Mulainyamengerjakan penempaan kujang dan benda-benda tajam lainnya, ditandai olehmunculnya Bintang Kerti, hal ini terpatri dalam ungkapan “Unggah kidang turunkujang, nyuhun kerti turun beusi”, artinya ‘Bintang Kidang mulai naik di ufukTimur waktu subuh, pertanda masanya kujang digunakan untuk “nyacar” (mulaiberladang). Demikian pula jika Bintang Kerti ada pada posisi sejajar di ataskepala menyamping agak ke Utara waktu subuh, pertanda mulainya mengerjakanpenempaan benda-benda tajam dari logam (besi-baja)’. Patokan waktu seperti ini,kini masih berlaku di lingkungan masyarakat “Urang Kanékés” (Baduy).

2. Kesucian “Guru Teupa” (Pembuat Kujang)

SeorangGuru Teupa (Penempa Kujang), waktu mengerjakan pembuatan kujang mesti dalamkeadaan suci, melalui yang disebut “olah tapa” (berpuasa). Tanpa syaratdemikian, tak mungkin bisa menghasilkan kujang yang bermutu. Terutama sekalidalam pembuatan Kujang Pusaka atau kujang bertuah. Di samping Guru Teupa mestimemiliki daya estetika dan artistika tinggi, ia mesti pula memiliki ilmukesaktian sebagai wahana keterampilan dalam membentuk bilah kujang yangsempurna seraya mampu menentukan “Gaib Sakti” sebagai tuahnya.

3. Bahan Pembuatan Kujang

Untukmembuat perkakas kujang dibutuhkan bahan terdiri dari logam dan bahan lainsebagai pelengkapnya, seperti:

a. Besi,besi kuning, baja, perak, atau emas sebagai bahan membuat waruga (badan kujang)dan untuk selut (ring tangkai kujang).

b. Akarkayu, biasanya akar kayu Garu-Tanduk, untuk membuat ganja atau landean (tangkaikujang). Akar kayu ini memiliki aroma tertentu.

c. Papan,biasanya papan kayu Samida untuk pembuatan kowak atau kopak (sarung kujang).Kayu ini pun memiliki aroma khusus.

d. Emas,perak untuk pembuatan “mata” atau “pamor” kujang pusaka ataukujang para menakPakuan dan para Pangagung tertentu. Selain itu, khusus untuk “mata” banyak pulayang dibuat dari batu permata yang indah-indah.

e “Peurah”(bisa binatang) biasanya “bisa Ular Tiru”, “bisa Ular Tanah”, “Bisa UlarGibug”, “bisa Kelabang” atau “bisa Kalajengking”. Selain itu digunakan pularacun tumbuh-tumbuhan seperti “getah akar Leteng” “getah Caruluk” (buah Enau)atau “serbuk daun Rarawea”, dsb. Gunanya untuk ramuan pelengkap pembuatan”Pamor”. Kujang yang berpamor dari ramuan racun-racun tadi, bisa mematikanmusuh meski hanya tergores.

f. “Gaib Sakti”sebagai isi, sehingga kujang memiliki tuah tertentu. Gaib ini terdiri dari yangbersifat baik dan yang bersifat jahat, bisa terdiri dari gaib Harimau, gaibUlat, gaib Ular, gaib Siluman, dsb. Biasanya gaib seperti ini diperuntukan bagiisi kujang yang pamornya memakai ramuan racun sebagai penghancur lawan.Sedangkan untuk Kujang Pusaka, gaib sakti yang dijadikan isi biasanya paraarwah leluhur atau para “Guriyang” yang memiliki sifat baik, bijak, dan bajik.

4. Tempat (Khusus) Pembuatan Kujang

Tempat untukmembuat benda-benda tajam dari bahan logam besi-baja, baik kudi, golok, sunduk,pisau, dsb. Dikenal dengan sebutan Gosali, Kawesen, atau Panday. Tempat khususuntuk membuat (menempa) perkakas kujang disebut Paneupaan.

Sepertidalam lakon Pantun Bogor kisah “Kalangsunda Makalangan” terdapat ungkapan yangmenggamvarkan kemiripan rupa tokoh Kumbang Bagus Setra dan Rakean Kalang Sundadengan kalimat berbunyi: “Yuni Kudi sa-Gosali, rua Kujang sa-Paneupaan”,ungkapan tersebut mengindi-kasikan bahwa istilah “Paneupaan” benar-benar berupanama untuk tempat pembuatan perkakas kujang. Hal ini lebih diperjelas lagidengan sebutan “Guru Teupa” bagi si pembuat kujang, yang mungkin sederajatdengan “Empu” pembuat keris di lingkungan masyarakat Jawa.

Cara Membawa Kujang

Membawa perkakas kujang tidak hanya satu cara, namun tergantung kepada bentuk dan ukuran besar kecilnya dan kadar kesakralannya.

a.Disoren;yaitu dengan cara digantungkan pada pinggang sebelah kiri dengan menggunakansabuk atau tali pengikat yang diikatkan ke pinggang. Yang dibawa dengan caradisoren ini, Kujang Galabag (berbadan lebar) seperti Kujang Naga dan KujangBadak sebab kowaknya (sarungnya) cukup lebar.

b.Ditogel;yaitu dengan cara diselipkan pada sabuk di depan perut tanpa menggunakan talipengikat. Kujang yang dibawa dengan cara ini yaitu Kujang Bangking (kujangberbadan kecil) seperti Kujang Ciung, Kujang Kuntul, Kujang Bangkong, KujangJago, Kudi yang ukuran kowaknya pun lebih kecil. Demikian pula kujang yangtermasuk “Kujang Ageman” (bertuah) selalu dibawa dengan cara ditogel.

c.Dipundak;yaitu dengan cara dipikul tangkainya yang panjang, seperti membawa tombak. Yangdibawa dengan cara demikian hanya khusus Kujang Pangarak, karena memilikitangkai panjang.

d.Dijinjing;yaitu dengan cara ditenteng, dipegang tangkainya. Kujang yang dibawa dengan cara ini hanya Kujang pamangkas, sebab kujang ini tidak memakai sarung (kowak) alias telanjang.

Cara Menggunakan Kujang

Tersebar berita bahwa cara menggunakan kujang konon dengan cara dijepit ekornya (paksi-nya)yang telanjang tanpa “ganja” (tangkai) menggunakan ibu jari kaki. Sedangkancara lain, yaitu dengan dijepit menggunakan telunjuk dan ibu jari kemudianditusuk-tusukan ke badan lawan. Alasan mengapa cara menggunakannya demikian,sebab katanya kujang memang berupa senjata “telanjang” tanpa tangkai dan tanpasarung (kowak).

Jika para Guru Teupa penempa Kujang Pajajaran sengaja membuatnya demikian, hal itumerupakan pekerjaan tanpa perhitungan. Sebab dilihat dari bentuk ekor (paksi)kujang yang banyak ditemukan, bentuknya sama seperti ekor senjata tajam lainnyayang lazim memakai gagang (tangkai) seperti golok, arit, pisau, dsb. Dengancara menggunakannya seperti diutarakan tadi, sedikitnya ia akan terluka jarijemari kakinya ataupun jari jemari tangannya. Lain halnya jika bentuk ekornyatadi dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dijepit dengan jari jemarinya.

Berita tadijika dibandingkan dengan berita Pantun Bogor dan beberapa temuan penulis,ternyata bertabrakan. Sebagaimana diutarakan pada bagian terdahulu, bahwaKujang Pajajaran merupakan benda tajam yang lengkap memakai ganja (tangkai) danmemakai kowak (sarung). Kalau timbulnya pendapat seperti tadi, hal inimungkinberanjak dari temuan-temuan yang tergali dari dalam tanah, mayoritaskujang telanjang tanpa ganja tanpa kowak bahkan tanpa mata (berlubang-lubang).

Sebenarnya,keberadaan kujang yang ditemukan seperti itu akibat dari terlalu lamanyatertimbun tanah, sehingga ganja atau kowaknya yang terbuat dari kayu mengalamilapuk dan hancur. Sedangkan jarang ditemukan kujang yang masih lengkap denganmatanya, inipun mungkin saja setiap penemu kujang tadi mencungkilnya, sebabkebanyakan mata kujang terbuat dari emas, batu permata yang indah-indah, dancukup mahal harganya. Kujang yang masih lengkap dengan matanya, kini masih bisadilihat di Museum Geusan Ulun Kabupaten Sumedang.

Pada bagian-bagian terdahulu diutarakan, bahwa kujang memiliki fungsi sebagai pusaka, pakarang, pangarak, pamangkas.

 1. Sebagai pusaka; tuah/daya kesaktian kujang mengandung nilai sakral. Melalui kekuatandaya gaib/kesaktian tersebut kujang digunakan sebagai pelindung keselamatandiri, keluarga, bahkan masyarakat sekelilingnya, demi terhindar dari marabahayayang mengancam
 2. Sebagai pakarang (senjata); kujang denganukurannya yang relatif pendek, tidak termasuk alat tebas, tapi tergolong alattikam, alat tusuk, alat toreh, dan alatkerat.Wujud senjata ini (secarahipotesis), mungkin disesuaikan dengan karakter manusia Sunda Pajajaran itusendiri yang bersifat defensif tatkala menghadapi marabahaya, tidak bersifatofensif. Hal ini terungkap dari kisah “Pakujajar Majajaran” yang memberitakanbahwa “Sunda Pajajaran lain mudu pinter perang, tapi mudu pinter diperangan”(Sunda Pajajaran bukan mesti pandai berperang, tapi mesti pandai di kaladiperangi). Pernyataan ini terbukti pula, bahwa dalam seluruh cerita pantun,tidak ada satu pun kisah yang memberitakan Kerajaan Pajajaran menyerang ataumenaklukan kerajaan lain, kecuali malah digempur negara lain. Mengingatkarakter Sunda Pajajaran yang defensif tadi, kujang dengan fungsinya sebagaisenjata, bukan hanya untuk menyerang tetapi hanya untuk “bela diri” di kalakeadaan susah sangat terdesak. Dalam cara pembelaan diri tersebut, kujangdigunakan dengan sekali tusuk ke perut, ketika ditarik mampu merobek-robekseisi perut. Atau dengan sekali toreh dan sekali kerat saja musuh bisa langsungsekarat mendadak dan mati.
 3. Sebagai pangarak (alat upacara); KujangPangarak dalam kegiatan upacara menggunakannya dengan dipikul pada satu prosesitertentu, oleh pelaku barisan terdepan. Dalam keadaan mendesak, kujang semacamini bisa digunakan sebagai alat membela diri dengan cara ditusukkan ataudilemparkan kepada musuh dari jarak agak jauh, sebab kujang ini bertangkaipanjang semacam tombak.
 4. Sebagai pamangkas (alat pertanian); kujanguntuk kegiatan ini yaitu Kujang Pamangkas, menggunakannya untuk menebangipepohonan dalam rangka membuka lahan “huma” (ladang). Sampai dewasa ini kujangsemacam ini masih digunakan di lingkungan masyarakat “Urang Kanékés” (Baduy)dan masyarakat “Pancer Pangawinan”. Dalam keadaan darurat, kujang ini pun bisasaja digunakan sebagai senjata untuk bela diri jika satu saat si pemakaimendapat serangan dari fihak musuh, dengan cara ditebaskan atau dibacokkan,karena bentuk kujang semacam ini berukuran agak panjang dan agak besar.

~ Cag

Published in: on 30 Desember 2010 at 12:06 pm  Comments (2)  

BABASAN

BABASAN SUNDA dina arti Bahasa INDONESIA

badean ka  2

 

501. Nepi ka pakotrék iteuk

Sampai tua renta


502. Nepung-nepung(keun) bangkelung

Mempererat persaudaraan dengan cara berbesanan


503. Nété akar, ngeumbing jangkar

Melalui jalan yang sulit dilalui


504. Nété porot, ngeumbing lésot

Semua usaha yang dilakukan mengalami kegagalan


505. Neukteuk leukeur, meulah jantung,

geus lain-lainna deui

Tidak ingin kembali mengulangi lagi (seorang wanita tidak mau kembali lagi kepada mantan suaminya)


506. Ngabéjaan bulu tuur

Memberitahu seseorang tentang perkara yang telah diketahuinya


507. Ngabudi ucing

Pura-pura tidak menginginkan, padahal ketika orang lengah cepat-cepat mengambilnya.


508. Ngabuntut bangkong

Tidak memberi keterangan yang jelas; tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan


509. Ngaburuy

Hanya disuguhi minum air saja.


510. Ngacak ngebur

Aji mumpung


511. Ngadaun ngora

Keadaannya memperlihatkan kemajuan setelah menderita kerugian


512. Ngadaweung ngabangbang areuy

Duduk sambil menerawang seperti orang sedang melamun


513. Ngadeupaan lincar

Mondar-mandir di dekat rumah orang yang kenduri karena ingin diundang; mendekati seseorang karena ada yang diinginkan.


514. Ngadu angklung

Berdebat untuk sesuatu yang tidak berguna.


515. Ngajerit maratan langit, ngocéak maratan méga

Berteriak atau menjerit sangat kencang untuk menghilangkan gundah gulana.


516. Ngajeroan tapak

Menambah besar kesalahan yang diperbuat


517. Nganti-nganti dawuh

Menunggu perintah; menunggu kematian


518. Ngalap haté

Menyenangkan hati orang lain agar menyayangi kita


519. Ngalebur tapak

Memperbaiki perilaku buruk menjadi baik


520. Ngalegokan tapak (dosa)

Menghilangkan prilaku jelek agar berbuat kebaikan


521. Ngalénghoy lir macan teu nangan

Seseorang yang berjalan lesu karena kecapaian;

Wanita yang berjalan lemah gemulai.


522. Ngalétak ciduh

Mencabut kembali perkataan yang telah diucapkan.


523. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut,

ngembat-ngembat nyatang pinang

Datang ke suatu tempat secara berduyun-duyun atau beriringan.


524. Ngalintuhan maung kuru

Menantang bahaya


525. Ngan ukur saoléseun

Mencari seorang wanita hanya untuk sementara (permainan) tidak untuk dijadikan istri


526. Ngandung haté

Berniat membalaskan sakit hati


527. Nganjuk kudu naur,

ngahutang kudu mayar

Kalau berhutang harus membayar.


528. Ngarah ngarinah

Merugikan orang lain dengan cara menipu.


529. Ngaraja déwék

Memerintah negara atas kehendak sendiri


530. Ngarah sahuap sakopeun

Menjalankan usaha kecil-kecilan, untuk memenuhi kebutuhan pokok.


531. Ngarangkaskeun dungus

Berpacaran dengan seseorang semasa muda, tetapi baru menikah setelah usia tua.


532. Ngarangkay koja

Berubah adat dari yang asalnya baik lama- lama jadi jelek.


533. Ngarawu ku siku

Melakukan berbagai pekerjaan agar mendapatkan imbalan banyak, tetapi malah tidak selesai.


534. Ngarujak sentul

Percakapan dua orang yang tidak nyambung


535. Ngégél curuk

Tidak berhasil, mengalami kegagalan


536. Ngélék ngégél

Membawa banyak barang tanpa dibantu orang lain


537. Ngembang awi

Barang dagangannya tidak laku terjual


538. Ngembang bolang

Pohon yang belum lebat berbuah, masih jarang.


539. Ngembang boléd

Sangat jelas


540. Ngembang cau

Diam tertegun karena terkejut seperti kena serangan jantung.


541. Ngembang céngék

Kecantikan wanita yang nampak berbeda dengan yang lain karena memiliki kelebihan


542. Ngembang génjér

Sikap wanita yang membuat hati pria tertarik


543. Ngembang jaat

Seseorang yang tangkas dan gesit


544. Ngembang jambé

Terbayang-bayang


545. Ngembang jambu

Hati yang selalu tersentak saat teringat kekasih


546. Ngembang kaso

Ceriwis, suka mempermainkan orang lain, jahil.


547. Ngembang kadu

Terbengong-bengong; termangu-mangu.


548. Ngembang laja

Bermuka masam


549. Ngembang paré

Tidak bisa berdiam diri karena bingung.


550. Ngembang tiwu

Berjalan dengan tidak menengok ke sana ke mari


551. Ngembang waluh

Berbicara cepat dan ribut tiada hentinya; selalu bertanya apabila tidak mengetahui sesuatu hal.


552. Ngembang wéra

Bermuka merah karena marah


553. Ngéplék jawér, ngandar jangjang,

kuméok éléh ku bikang

Suami takut istri


554. Ngepung méja

Duduk mengelilingi meja makan untuk bersantap


555. Ngeunah éhé, teu ngeunah éon

Mau enak sendiri, tidak peduli dengan orang lain.


556. Ngeunah angen, ngeunah angeun

Senang hati dan enak makan; senang lahir batin.


557. Ngeunah nyandang, ngeunah nyanding

Hidup senang karena memiliki cukup sandang dan pangan serta istri yang cantik dan setia.


558. Ngijing sila, béngkok sembah

Tidak setia pada atasan


559. Nginjeum sirit ka nu kawin

Meminjam barang yang sedang dipakai (sangat dibutuhkan) pemiliknya.


560. Ngodok liang buntu

Meskipun sudah lelah berusaha, namun tidak berhasil karena ada yang menghalangi.


561. Ngojayan hate jelema

Mendalami isi hati atau jalan pikiran seseorang


562. Ngomong sabedug sakali

pendiam, baru berbicara bila ditanya


563. Ngotok ngowo

Tidak senang bergaul, mengurung diri di rumah


564. Ngulit bawang

Cepat marah tapi tidak masuk hati


565. Ngusap birit bari indit

Meninggalkan tempat pertemuan tanpa pamit


566. Ninggalkeun hayam dudutaneun

Meninggalkan pekerjaan yang belum selesai


567. Nini-nini dikeningan,

éwé randa dihiasan

Menghias barang atau rumah yang telah rusak atau hampir roboh


568. Nini-nini leungit sapeuting,

tai maung huisan

Dituduh karena ada sangkut pautnya dengan orang yang memiliki perkara. Menjadi tersangka.


569. Nista, maja, utama

Sekali dikerjakan masih ada kekurangan, dua kali dikerjakan cukup baik, tiga kali dikerjakan sangat sempurna


570. Nongtot jodo

Setiap kali dilamar selalu batal menikah


571. Noong ka kolong

Berkecil hati dan berpikiran sempit


572. Numbuk di sué

Sedang atau selalu tidak beruntung.


573. Nunggul pinang

Hidup sendirii, tidak memiliki sanak saudara


574. Nungtut bari ngeusi

Mencari ilmu atau rezeki walau sedikit tetapi selalu ada hasilnya


575. Nurub cupu

Serasi, seimbang (pasangan antara pemuda yang tampan dengan gadis cantik)


576. Nyaah dulang

Sayang kepada anak dengan memenuhi segala keperluannya, tidak memperhatikan pendidikannnya.


577. Nya di hurang nya di keuyeup

Baik priyayi maupun rakyat jelata, sama-sama mempunyai perasaan malu/sakit hati


578. Nya ngagogog nya mantog

Dia yang menulis surat untuk seseorang, dia sendiri yang mengantarkannya


579. Nyaho lautanana

Tahu akan kesukaan dan ketidaksukaan seseorang


580. Nyekel sabuk milang tatu

Perang tanding


581. Nyeri beuheung sosonggéteun

Menanti kedatangan seseorang yang tidak kunjung tiba sehingga menjadi kesal.


582. Nyiar batuk pibaraheun

Mendekati bahaya, mencari-cari masalah atau bahan sengketa


583. Nyiar untung ladang énténg

Mencari keuntungan dengan tidak bekerja keras.


584. Nyieun catur, taya bukur

Mengarang-ngarang cerita yang tidak tentu ke mana arah tujuannya


585. Nyieun piandel

Berbicara bohong supaya dipercaya orang


586. Nyieun poé panungtunan.

Memutuskan tali silaturahmi.


587. Nyiruan teu resep nyeuseup nu pait-pait

Pada umumnya orang tidak suka berkawan atau bersahabat dengan orang miskin


588. Nyolok mata buncelik

Berbicara tidak baik atau melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh di hadapan orang yang diceritakannya atau di hadapan orang banyak.


589. Nyolong badé

Orang yang kelihatannya baik, padahal berhati busuk; tidak dapat diduga.

590. Nyoo gado

Mempermainkan orang yang seharusnya dihormati


591. Ombak banyuan

Rambut yang ikal bergelombang


592. Pabeurat-beurat beusi

Sama-sama baiknya


593. Paciwit-ciwit lutung

Menanggung kesalahan bersama-sama; saling melempar kesalahan; saling menolong.


594. Pada ngambeuan

Dihormati banyak orang.


595. Pada rubak sisi samping

saling memaklumi sesama orang


596. Padu teu buruk digantung

Suatu masalah tidak akan terselesaikan hanya karena tertunda


597. Paéh pikir

Kehabisan akal


598. Paéh poso

Kerja keras


599. Pagedé-gedé urat renggé

Saling berteriak ketika sedang bertengkar


600. Pageuh kancing loba anjing

Bersikap hati-hati dalam segala hal


601. Pait daging pahang tulang

Sehat wal’afiat, jarang terkena penyakit


602. Pait paria

Pahit sekali


603. Pakait pikir

Berjanji untuk saling mengasihi

 

604. Pakokolot supa

Usianya tidak jauh berbeda.


605. Panas leungeun

Kalau bercocok tanam tidak pernah tumbuh.


606. Pangeprak reumis

Orang yang sering disuruh-suruh (pembantu)


607. Pangérétan

Pura-pura mencitai seseorang, padahal hanya menginginkan kekayaannya saja.


608. Panjang léngkah

Jauh perantauan; nasihat kepada lelaki agar berani mengarungi kehidupan.


609. Panjang leungeun

Suka mencuri


610. Panonna kandar ka sisi

Perempuan yang senang melirik laki-laki tampan.


611. Papadon los ka kolong

Perjanjian yang sudah disepakati, tetapi diingkari.


612. Papais-pais paray

Penuh berjejal-jejal


613. Pariuk manggih kekeb

Pasangan yang serasi antara pria dan wanita sama-sama buruk rupa.


614. Pareumeun obor

Tidak mengetahui tali persaudaraan (famili), kerana tidak ada yang memberitahukannya.


615. Pasini jangji pasang subaya

Mengadakan perjanjian


616. Pasrah arit

Berserah diri, tetapi tidak dengan hati yang ikhlas


617. Patpat gulipat

Berprilaku licik dan tidak jujur


618. Patukang tonggong

Berbeda pendapat atau pandangan.


619. Pepegatan

Bercerai.


620. Perlu kasambut sunat kalampah

Melakukan dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.


621. Peujit koréseun

Kalau pagi-pagi harus selalu makan sebab kalau tidak akan sakit (maag); cepat lapar


622. Peureum kadeuleu, beunta karasa

Terbayang-bayang terus siang atau pun malam


623. Pilih kasih

Tidak adil


624. Pindah cai pindah tampian

Menyesuaikan diri dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat yang baru.


625. Pindah pileumpangan

Berubah sifat, semula rendah hati, menjadi gila hormat


626. Pinter kabalinger

Pandai tapi mudah ditipu orang; membuat peraturan yang tidak benar, akhirnya mencelakai dirinya.


627. Pinter kodék

Licik, sering meminta tapi tidak mau memberi


628. Pinter aling-aling bodo

Orang pandai berbuat seperti orang bodoh


629. Piruruhan dikatengah-imahkeun

Seseorang yang tadinya hina dan miskin menjadi kaya atau mulia, lalu berubah adat dan banyak tingkah


630. Poék mongkléng buta radin

Gelap gulita


631. Poho ka purwadaksina

Berubah adat menjadi sombong setelah berhasil mendapat jabatan atau kekayaan.


632. Pokrol bambu

pengacara yang tidak mempunyai keahlian di bidang hukum, hanya berpengalaman saja


633. Pondok catur panjang maksud

Penjelasannya singkat, tetapi maksudnya jelas, padat dan berisi


634. Pondok heureut

Kurang akal, tidak mau berfikir yang susah-susah


635. Pondok jodo panjang baraya

Tali persadudaran tidak terputus, tetap terjaga, meskipun terjadi perceraian antara sepasang suami istri.


636. Pondok léngkah

Tidak pernah bepergian ke tempat yang jauh, hanya di daerah itu-itu saja; Diibartkan kepada wanita yang diangap kemampuan/pengetahuannya lebih rendah daripada laki-laki.


637. Pondok nyogok panjang nyugak

Perkataannya kasar atau sering menyakitkan hati


638. Potol téko

Bangkrut


639. Pucuk awian

Tidak punya pendirian atau menunjukkan orang yang sering ingkar janji


640. Pundung éon

Pura-pura sedih supaya orang lain mengasihaninya


641. Pupujieun

Ingin selalu mendapat pujian.


642. Pupungkureun

Bagian atau halaman belakang keraton/pedaleman.


643. Pupunjung pupuja

Sering mendatangi tempat-tempat keramat.

644. Puraga tamba kadenda

Mengerjakan sesuatu asal-asalan saja


645. Pur manuk

Memperkejakan seseorang hanya memberi upah tanpa memberi makan.


646. Raga papisah jeung nyawa

Meninggal


647. Raweuy beuweungeun, rambay alaeun

Subur makmur, banyak makanan


648. Ranggaék méméh tandukan

Banyak keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan ; berperilaku seperti orang kaya.


649. Raris anjing

Perempuan yang disenangi banyak laki-laki, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mengawininya


650. Réa jungjang karawatna, Réa rambat kamaléna

Banyak sangkut-pautnya dengan berbagai perkara


651. Rejeki kasésér ku hakan

Rejekinya habis hanya dipakai untuk makan.


652. Rék dibeureum rék di hideung

Pasrah saja walau diperlakukan bagaimana pun juga


653. Rék dijieun jimat parépéh

Perempuan yang sangat dicintai oleh laki-laki, dan setelah dinikahi diperlakukan sebaik mungkin.


654. Rempug jukung

Bergotong royong, saling tolong menolong dan kasih mengasihi


655. Reuneuh munding

Wanita yang hamilannya lebih dari sembilan bulan


656. Rokrok-pondokeun, getas harupateun

Mudah menyalahkan orang lain.


657. Rubuh-rubuh gedang

Anak-anak yang melakukan pekerjaan atau perkara hanya meniru-niru saja dan tidak tahu peraturannya


658. Rusuh luput

Melakukan pekerjaan dengan cepat tetapi hasilnya tidak memuaskan


659. Saampar samak

Lahan (tanah, sawah, kebun) yang berdekatan, tidak terhalang apa pun, dan keadaannya hampir sama


660. Sabanda saboga (sariksa)

Sama-sama memiliki dan merawat suatu benda.


661. Sabelas dua belas

Sama saja, tidak ada bedanya


662. Sabulang béntor

Berbicara tidak karuan karena merasa terdesak oleh lawan bicara.


663. Sabuni-buni nu ngising

Tingkah laku buruk walaupun disembunyikan akhirnya ketahuan juga


664. Sabunina gé tarasi

Tingkah laku buruk walaupun disembunyikan akhirnya ketahuan juga


665. Sacangreud pageuh, sagolék pangkék.

Segala omongannya atau janjinya selalu ditepati


666. Saciduh metu, saucap nyata

Sakti mandraguna, setiap perkataannya tidak pernah meleset.


667. Saeutik mahi, loba nyésa

Bisa mengatur rejeki


668. Sakecap kadua gobang

Mudah marah, jika marah selalu dengan kekerasan.


669. Sakedét nétra

Hanya dalam waktu sekejap.


670. Sakésér daun

Mudah lapar.


671. Sakolong langit

Seluruh isi alam dunia.


672. Sakuru-kuruna lembu,

saregéng-regéngna banténg.

Semiskin-miskinnya bekas orang kaya.


673. Salah kaprah

Tidak sesuai dengan seharusnya.


674. Salieuk béh

Kaya sekali


675. Salisung garduh

Sekongkol


676. Saluhur-luhurna punduk moal ngaliwatan hulu

Seorang murid meskipun pintar sekali, tidak akan mengalahkan gurunya


677. Samagaha haté

Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan.


678. Samagaha pikir

Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan


679. Sanajan nepi ka bisa ngukir langit

Sepandai-pandainya manusia, tidak ada yang sempurna


680. Sapanyeupahan

Dalam waktu yang tidak terlalu lama.


681. Sapapait samamanis, sabagja sacilaka

Hidup selalu bersama-sama baik dalam suka maupun duka (seia sekata)


682. Sapu nyéré pegat simpay

Bercerai berai


683. Sarebuk samérang nyamu

Jumlah barang bawaan calon pengantin lelaki yang sedikit sekali.


684. Sareundeuk saigel, sabobot sapihanéan,

Sabata sarimbagan

Seia sekata dalam suka dan duka


685. Sari gunung

Kalau dari jauh kelihatannya cantik


686. Satalén tilu baru

Sama, tidak ada bedanya


687. Satengah buah leunca

Setengah gila, kurang ingatan


688. Satru kabuyutan

Musuh bebuyutan, musuh sejak lama


689. Satungtung deuleu

Sawah atau ladang yang sangat luas.


690. Saungkab peundeuy

Pembicaraannya ringkas, dan kedengarannya agak janggal


691. Saur manuk

Sepakat; semua orang menyetujui keputusan forum;

Semua orang menjawab dengan serempak.


692. Saumur nyunyuhun hulu

Seumur hidup


693. Sawah ledok, bojo dénok

Kebahagiaan lelaki yang memiliki kekayaanyang cukup dan istri yang cantik.


694. Sawaja sabeusi

Sama-sama kaya


695. Sawan geureuh

Membatalkan sesuatu yang telah direncanakan karena diperbincangkan orang terlebih dahulu.


696. Sawan kuya

Orang yang naik (pohon) tidak dapat turun;orang yang berhenti bekerja susah untuk memulai lagi


697. Selang-seling

Kadang ingat kadang tidak (orang yang gila, pingsan atau sakit)


698. Selenting bawaning angin,

kolébat bawaning béja

Berita yang belum jelas kebenarannya. Kabar burung.


699. Sembah kuriling

Meminta izin atau maaf kepada seseorang.


700. Sendén kalémékan

Menjadi bahan perbincangan banyak orang.


701. Séngsérang padung

Umurnya sudah mendekati ajal


702. Séngsérang panon

Wanita atau jejaka yang menginjak masa puber; senang memandang lawan jenisnya


703. Sentak badakeun

Mula-mula giat dan bersemangat tinggi, tetapi

kemudian pudar atau padam


704. Sepi paling, towong rampog

Aman tentram, tidak pernah ada pencuri atau perampok.


705. Serah bongkokan

Menyerahkan diri


706. Seuri konéng

Tertawa yang dipaksakan.


707. Sétan bungkeuleukan

Orang yang kelakuannya jahat sekali, tidak berperikemanusiaan


708. Seuseut batan neureuy keueus

Sulit sekali


709. Sibanyo laleur

Dalam waktu yang singkat, makanan yang tersaji habis sama sekali.


710. Si Cépot jadi raja

Orang yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa bisa jadi pemimpin atau direktur


711. Siduru isuk

Melaksanakan hajatan (khitanan atau menikahkan) tidak dengan pesta yang meriah


712. Sieun nyakclak jadi bahé

Takut rugi sedikit, malah mengalami rugi banyak


713. Sieuran

Rupa (perempuan) yang terlihat sepintas jelek, tetapi kalau diperhatikan dengan seksama ternyata cantik


714. Siga béntang kabeurangan

Cantik sekali


715. Siga bungaok

Jelek sekali


716. Siga Si Cépot

Lelaki yang parasnya jelek sekali


717. Siger tengah

Bertindak bijaksana, adil, dan obyektif


718. Sing aya guam

Harus ada kemaunan, jangan diam saja.


719. Sireum ateulan

Membagi makanan tidak sama besar/banyak


720. Sirik pidik

Merasa iri kepada keberhasilan orang lain.


721. Sisit kadal

Bernasib buruk


722. Sisit kancra

Bernasib baik


723. Sono bogoh geus kalakon,

nyeri peurih geus kapanggih,

lara wirang geus kasorang

Suka duka dalam hidup sudah teralami


724. Suku sambung léngkah,

biwir sambung lémék

Menyampaikan maksud orang lain kepada seseorang


725. Sulaya tina sangka

Jauh dari sangkaan.


726. Sumput salindung

Selingkuh


727. Sundul ka langit

Tinggi sekali (kelihatannya seperti yang menonjol ke angkasa)


728. Sup bayu ka kurungan

Diucapkan kepada bayi yang sedang menguap sambil menutup mulutnya.


729. Surup jeung lelembutan

Sesuai dengan kemauan.


730. Tarangna téja mentrangan

Jidatnya bagus sekali dan bercahaya


731. Taktak korangeun

Pundak yang agak turun ke bawah seperti wadah ikan yang terbuat dari anyaman bambu (Sunda: korang)


732. Tamba gado ngagayot

Menikmati makanan alakadarnya daripada tidak sama sekali


733. Tamplok batokeun

Memberi orang tidak dengan perhitungan sehingga dirinya tidak mendapat bagian.


734. Tapel adam

Tempat dilahirkan


735. Tarajé nanggeuh dulang tinandé

Siap sedia untuk menjalankan perintah


736. Taya geusan pakumaha

Tidak ada orang yang bisa diajak berembug


737. Taya dunya kinasihan

Apa pun akan diberikan untuk orang yang disayangi.


738. Taya genah panasaran

Merasa puas hati


739. Taya halodo panyadapan

Tidak ada hentinya bertengkar atau memarahi.


740. Taya siruaneunana

Orang yang tidak berguna


741. Taya tangan pangawasa

Tidak berdaya


742. Teguh pancuh

Kuat atau teguh pendirian


743. Témbong gelor

Suatu tempat (daerah) tampak seperti dekat, tetapi kalau ditempuh sangat jauh


744. Témbong tambagana

Kelihatan sifat aslinya


745. Terusing ratu, rembesing kusumah

Turunan ningrat atau bangsawan


746. Teu asa jeung jiga

Sudah seperti dengan saudara sendiri


747. Teu asup kolem

Tidak termasuk orang yang diperhitungkan; tidak terdaptar dalam kelompok yang penting.


748. Teu asup ka rewah mulud

Tidak diakui keberadaannya, karena kelakuan yang kurang baik


749. Teu aya geuneuk maleukmeuk

Tidak ada perasaan dendam


750. Teu badé gawé

Bekerja asal-asalan sehingga hasil tidak memuaskan.


751. Teu basa-basa acan

Tidak memberi tahu atau tidak berterima kasih.


752. Teu basa teu carita

Tidak ada kabar sama sekali


753. Teu beunang dibuni bau

Tidak perlu disembunyikan, lebih baik berterus terang saja.


754. Teu boga cedo

Tidak punya malu

 

755. Teu boga pikir rangkepan

Tidak punya rasa curiga atau cemburu


756. Teu boga tulang tonggong

Tidak punya simpanan (harta benda)


757. Teu busik bulu salambar

Tidak ada luka sama sekali pada saat bertarung atau mendapat kecelakaan


758. Teu cai atah-atah acan

Ketika bertamu, tidak disuguhi apa-apa.


759. Teu ditarik teu ditakon

Keberadaan seseorang dalam suatu forum atau lingkungan tidak mendapat perhatian


760. Teu didéngé ku tai ceuli

Tidak mau mendengar nasihat sedikitpun.


761. Teu didingding kelir

Blak-blakan atau berterus terang


762. Teu éléh géléng

Tidak kalah omongan, kepintaran, keterampilan oleh orang lain


763. Teu elok teu embol

Tidak datang sama sekali


764. Teu embut teu ciak

Tidak memberi khabar sama sekali


765. Teu gedag bulu salambar

Tidak merasa takut


766. Teu gugur teu angin

Kejadian yang sangat tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda atau sebab-sebab sebelumnya


767. Teu hir teu walahir

Tidak ada tali persaudraan sama sekali


768. Teu inget sacongo buuk

Lupa sama sekali


769. Teu kabasaan-kabasaan acan

Tidak mengucapkan rasa gembira atau pun ucapan terima kasih


770. Teu kaur buluan

Tidak dapat menyimpan rejeki karena selalu ada keperluan yang tidak diduga-duga (mendadak)


771. Teu kakurung ku entik

Tidak termasuk orang yang akan diberi (makanan)


772. Teu kaleungitan peuting

Tidak pernah samalam pun ditinggal suaminya


773. Teu lémék teu nyarék

Tidak berbicara apa-apa


774. Teu mais teu meuleum

Tidak turut campur, tetapi pada saat ada masalah turut dipersalahkan


775. Teu meunang ciatah

Tidak mendapat pembelaan.


776. Teu nalipak manéh

Tidak mempertimbangkan keberadaan diri sendiri


777. Teunggar kalongeun

Sering termangu karena sering dimarahi.


778. Teu ngalarung nu burung,

teu nyésakeun nu édan

Mengumbar nafsu birahi dan tanpa pilih-pilih


779. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata

Menyaksikan sendiri, bukan berita dari orang lain


780. Teu nyaho di alip bingkeng

Bodoh sekali


781. Teu nyaho di hitut bau

Orang bodoh, tidak mengetahui urusan


782. Teu nyaho di kalér kidul

Linglung


783. Teu nyaho di lauk

Tidak tahu diuntung


784. Teu pindo gawé (damel)

Mengikuti apa yang diperintahkan.


785. Teu puguh alang ujurna

Tidak jelas permasalahannya.


786. Teu puguh monyét hideungna

Tidak jelas permasalahannya.


787. Teu sanak teu kadang

Hidup sendirian tidak memiliki keluarga.


788. Teu tuah teu dosa

Tiba-tiba dimarahi, padahal tidak punya kesalahan.


789. Teu uyahan

Kurang ajar.


790. Tibalik pasangan

Bertukar pasangan hidup.


791. Ti batan kapok anggur gawok

Mendapat pelajaran yang pahit tetapi tetap mengulangi lagi perbuatan yang sama, malah kian menjadi-jadi.


792. Ti batan meunang pala

kalah meunang palu

Daripada mendapat hadiah, malah kena marah.


793. Tiis ceuli hérang mata

Hidup aman tentram.


794. Tiis dingin paripurna

Hidup aman tentram.


795. Tiis leungeun

Jika bercocok tanam, selalu tumbuh subur dan berhasil.


796. Ti kikirik nepi ka jadi anjing

Dari kecil sampai dewasa.


797. Tikoro kotokeun, caréham hayameun

Pagi-pagi harus sudah makan; mudah lapar.


798. Tinggal tulang jeung kulit

Kurus kering.


799. Ti ngongkoak nepi ka ngungkueuk

Sejak kecil sampai dewasa.


800. Ti peuting kapalingan,

ti beurang kasayaban

Selalu lengah.


801. Tipu keling ragaji Inggris

Orang yang melakukan penipuan dengan cara merayu-rayu; memperoleh keuntungan dengan cara menipu


802. Titirah ngadon kanceuh

Pindah ke tempat lain dengan maksud ingin sembuh dari sakit,malah semakin parah.


803. Tisusut tidungdung

Bekerja sekuat tenaga.


804. Trong kohkol morongkol,

dur bedug murungkut

Mendengar panggilan shalat, malah tidur.


805. Tuang jinis

Mentertawakan kelakuan sendiri.


806. Tumpang sirang

Menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya.


807. Tumorojog tanpa larapan

Datang tanpa memberi tahu sebelumnya.


808. Tunggal sakocoran.

Masih satu turunan, tidak usah sombong.


809. Tunggul kuris

Bekas luka penyakit borok.


810. Tunggu tutung

Karena kurang sigap atau hati-hati, benda yang dijaganya hilang..


811. Turun ka ranjang

Menikahi adik ipar.


812. Turunan tumenggung sundung, patih arit

Keturunan masyarakat biasa, tapi berperilaku seperti keturunan menak atau bangsawan.


813. Tutung atahan

Masakan yang hangus, tetapi masih mentah.


814. Tuturut buntut

Ikut-ikutan saja, tidak tahu permasalahannya.


815. Tuturut munding

Mengikuti kata orang meskipun tidak tahu permasalahannya; mengikuti apa yang dilakukan orang lain.


816. Tutus langkung, képang halang

Perkataan yang kurang tepat


817. Uang semir

Uang untuk menyuap.


818. Ucing garong

Orang yang suka merampok dan mengganggu perempuan.


819. Ukur pulang modal

Kembali modal, berdagang tidak untung tidak rugi.


820. Ukur ubar puruluk

Obat kampung untuk mengobati sementara.


821. Ulah aya nu didingding kelir.

Jangan ada yang dirahasiahkan atau disembunyikan.


822. Ulah incah balilahan

Harus tetap setia, tidak pindah ke mana-mana.


823. Ulah sambat kaniaya

Jangan suka menghina dan menyakitki orang lain karena suatu saat akan ada yang membalasnya.

diblas atau kena batunya.


824. Ulah tiis-tiis jahé

Harus waspada.


825. Umur gagaduhan, banda sasmpiran.

Usia dan harta benda pada hakikatnya kepunyaan Allah.


826. Umur geus tunggang gunung

Usia seseorang yang sudah tua.


827. Unggah adat

Menjadi sombong karena mendapat jabatan atau mendadak kaya.


828. Unggah balé watangan

Dibawa ke pengadilan atau disidangkan.


829. Urang curug ngebul

Orang kampung yang jauh dari perkotaan.


830. Urang kampung bau lisung,

Cacah rucah atah warah.

Orang kampung yang jauh dari perkotaan, tidak bermoral, dan tidak berpendidikan.


831. Uteuk éncér

Pintar.


832. Uteuk tongo walang taga

Segala sesuatu yang ada di dunia adalah

milik Allah.


833. Watang sinambungan

Masalah orang yang kait-mengkait dan berakibat jelek.


834. Wawuh munding

Mengenal orang hanya sepintas.


835. Weruh sadurung winarah

Serba tahu


836. Weureu seubeuh

Sudah mengenyam harta kekayaan seseorang yang diikutinya.


837. Weweg bendunganana

Kuat dalam memegang aturan agama dan hukum.


838. Wiwirang di kolong catang

Mendapat malu yang sangat besar.balik deui bagean ka  1

Published in: on 28 Desember 2010 at 1:57 pm  Comments (6)  

BABASAN

 

 

BABASAN  SUNDA dina arti bahasa INDONESA

bagean ka  1

 


1. Abang-abang lambé

Baik ucapannya saja sekedar untuk menyenangkan orang lain.


2. Adat-adatan

Memiliki watak atau karakter tidak baik, mudah marah.


3. Adil palamarta

Sangat adil


4. Ahli leleb

Kesukaannya hanya makan


5. Ajak Jawa

Mengajak orang tidak sepenuh hati sekedar berbasa-basi saja.


6. Akal bulus

Akal licik

7. Akal licik

Akal jahat


8. Akal koja

Pandai kepada hal-hal yang jelek


9. Aki-aki tujuh mulud

Sudah sangat tua


10. Aku-aku angga

Mengaku memilikinya padahal kepunyaan orang lain


11. Alak paul

Sangat jauh


12. Alak-alak cumampaka

Meniru-niru atau ingin menyamai orang yang lebih tinggi derajatnya.


13. Alamat

Pertanda atau ciri-ciri yang berupa impian, kedutan atau kejadian alam seperti gempa, angin, dsb.


14. Along-along bagja

Tidak jadi mendapatkan kebahagiaan


15. Alus laur hadé omé

Baik penampilannya (baik laki-laki maupun perempuan)


16. Alus panggung

Baik penampilannya


17. Ambekna sakulit bawang.

Mudah marah.


18. Ambek sadu santa budi

Tidak memperlihatkan rasa marah.


19. Ambon sorangan

Mencintai orang yang tidak memikirkan dirinya


20. Amis budi

Baik hati, bila berbicara selalu tersenyum


21. Amis daging

Mudah terserang penyakit


22. Anak hiji keur gumeulis,

Anak dua keur gumunda,

anak tilu keur kumusut

Wanita yang memiliki satu anak tampak cantik,

dua anak dapat memikat,

dan tiga anak tampak kusam.


23. Anak emas

Anak yang sangat disayangi orang tuanya; pekerja yang paling disayangi majikan/atasan

24. Anggeus-anggeusan

Habis-habisan (habis benar)


25. Apal cangkem

Hafal dengan isi buku tetapi tidak paham atau tidak mengerti.


26. Asa bucat bisul

Merasa senang karena telah keluar dari kesusahan atau menyelesaikan pekerjaan yang dirasakan berat.


27. Asa dipupuk birus.

Merasa senang hati.


28. Asa dipupul bayu.

Merasa tidak berdaya.


29. Asa dina pangimpian

Terasa dalam bermimpi, tidak percaya apa yang terjadi.


30. Asa katumbu umur

Sedang kebingungan ada yang menolong.


31. Atah adol

Kurang ajar.


32. Atah anjang

Jarang bersilaturahmi.


33. Atah sasar

Kurang pertimbangan, tidak diselidiki dahulu kebenarannya.


34. Atah warah

Kurang ajar.


35. Ateul biwir

Mau terus berbicara meskipun tidak perlu diceritakan.


36. Ati asa digerihan

Merasakan sangat sakit hati.


37. Awak kawas badawang

Jangkung tinggi besar serta jelek.


38. Awak sabeulah

Hidup sendirian karena telah ditinggal suami/istri.


39. Awak sampayan

Tubuh yang memakai pakaian apa pun kelihatannya bagus/pantas.


40. Awét rajét

Hidup berumah tangga, tetapi sering bertengkar.


41. Awéwé dulang tinandé

Seorang istri harus setia kepada suami.


42. Awéwé mah gedé bendunganana

Dalam menghadapi ajakan yang tidak baik, perempuan lebih kuat bertahan daripada laki-laki.


43. Aya astana sajeungkal.

Hal yang tidak mungkin (mustahil).


44. Ayak-ayak béas, nu badag moncor,

nu lembut nyangsang.

Menunjukkan hal yang tidak sewajarnya.


45. Aya bagja teu daulat

Akan mendapat kebahagian, tetapi tidak jadi.


46. Aya buntutna

Ada kelanjutannya dari masalah sebelumnya.


47. Aya di sihung maung

Berada di tempat yang berbahaya.


48. Aya gantar kakaitan

Ada keterkaitan masalah.


49. Aya haté

Ada perasaan cinta.


50. Aya jodo pakokolot

Berjodoh setelah berusia lanjut karena masing-masing ditinggal pasangannya.


51. Aya kélong néwo-néwo

Ada seseorang yang tak berkepentingan menggangu kegiatan.


52. Aya nu dianjing cai

Ada yang dikehendaki.


53. Aya pikir ka pingburi

Ada pikiran atau perasaan yang datang kemudian atau belakangan.


54. Aya pikir kadua leutik

Ada perasaan cinta.


55. Ayang-ayangan

Hidup rukun berdampingan.


56. Ayang-ayang gung

Hidup rukun rakyat dan pemimpin.


57. Ayeuh ngora

Usia masih mudah tetapi sering sakit


58. Babalik pikir

Berubah perilaku menjadi baik.


59. Babanténg jurit

Pemimpin peperangan/penjaga keamanan.


60. Balég tampélé

Masih belum dewasa.


61. Bali geusan ngajadi

Tanah air atau tempat kelahiran.


62. Balik jinis

Impas (tidak untung dan tidak rugi).


63. Balik ngaran

Meninggal di perantauan.


64. Balungbang timur, caang bulan opat welas,

jalan gedé sasapuan

Tidak ada pikiran dan perasaan jelek, bersih hati.


65. Bangbang koléntang

Serba sulit, tidak punya uang sama sekali.


66. Batok kohok, piring semplék

Perkakas rumah tangga yang tidak ada harganya.


67. Batur ngalér ieu ngidul

Diajak berbicara, tetapi pembicarannyaanya tidak sejalan.


68. Bau-bau sinduk

Masih ada ikatan saudara, meskipun agak jauh.


69. Béak déngkak

Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu tetapi tidak berhasil.


70. Bedah bendungan

Amarahnya keluar semua


71. Begér mindo

Sudah berkeluarga, mencintai lagi perempuan atau pria lain (puber kedua).


72. Beukah kawaya

Perut yang membesar karena sakit lever.


73. Beunghar méméh boga

Berperilaku seperti orang kaya, padahal miskin.


74. Beurat birit

Malas bekerja atau sulit disuruh.


75. Beuteung anjingeun

Keadaan perut seseorang yang lebih besar ke atas.


76. Bisa ka bala ka balé

Dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dalam hal positif.


77. Bisa lolondokan

Dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dalam hal tidak baik.


78. Bobor karahayuan

Mendapat musibah atau kecelakaan.


79. Bobot pangayon timbang taraju

Pengadilan, keputusan yang adil.


80. Bodo aléwoh

Meskipun bodoh, tetapi biasa bertanya, akhirnya menjadi pintar.


81. Bodo katotoloyoh

Sangat bodoh.


82. Boga pikir rangkepan

Tidak berpikiran polos.


83. Boga sawah saicak

Keadaannya sangat miskin.


84. Bogoh nogéncang

Memiliki rasa cinta, tetapi tidak dilayani.


85. Bongkok méongeun

Postur tubuh yang punggungnya bungkuk.


86. Bosongot badé amprotan

Bertubuh tinggi besar dan menyeramkan.


87. Borangan ku surak

Merasa takut karena berada di tengah-tengah banyak orang.


88. Bru di juru bro di panto

Orang yang kaya raya.


89. Budak bau jaringao

Anak yang belum dewasa.


90. Budak olol lého

Anak yang belum dewasa.


91. Budak rodék hulu

Anak yang kotor dan menjijikan.


92. Bujang jengléngan

Jejaka yang tampan.


93. Bujang tarangna

Mengaku-ngaku sebagai jejaka.


94. Buncir leuit loba duit

Orang yang kaya raya.


95. Buntu laku

Tidak jadi berpergian karena ada halangan sehingga bingung apa yang harus dilakukan.


96. Buntut kasiran

Orang yang pelit.


97. Bur beureum bur hideung

Orang yang serba ada dan pandai berdandan.


98. Buta térong

Seseorang yang parasnya jelek sekali.


99. Caang padang narawangan

Bersih hati dan pikiran.


100. Cacag nangkaeun

Memotong sesuatu tetapi kurang bagus.


101. Cacah rucah atah warah

Menunjukkan seseorang yang kurang berpendidikan dan bukan anak pejabat.


102. Cacarakan

Beru belajar dari permulaan.


103. Cacing cau

Rakyat jelata yang tidak diperhitungkan.


104. Cadu mungkuk haram dempak

Sumpah karena tidak melakukan sesuatu.


105. Campaka jadi di reuma

Menunjukkan gadis cantik yang berada di kampung.


106. Campur kaya

Kaya karena ada barang orang lain.

107. Campur tangan

Turun campur kepada urusan orang lain.


108. Ceplak pahang

Berbicara langsung tanpa memikirkan perasaan orang lain.


109. Ceuli léntaheun

Mudah terbangun dari tidur sebab mendengar suara.


110. Cilaka dua belas

Celaka besar.


111. Ciri sabumi cara sadésa

Setiap daerah memiliki adat kebiasaan masing- masing.

112. Clik putih clak hérang

Bersih hati dan pikiran.


113. Cruk-crek

Seseorang yang mudah kawin cerai.


114. Cucuk panon

Menjadi penghalang dalam melakukan sesuatu


115. Cucuk rungkang

Sesuatu yang wujud besar, tetapi kurang manfaatnya.


116. Cukang tara néangan nu ngising

Orang yang butuh bantuan seharusnya datang kepada yang akan membantunya.


117. Cukup belengur

Orang yang banyak memberi kepada orang lain, tetapi dia sendiri kekurangan.


118. Daék medu

Ucapan sumpah seseorang yang tak merasa bersalah


119. Dahar kawas meri

Makan dan minum acak-acakan.


120. Daharna sakésér daun

Makan seadanya, hanya nasi saja, tanpa lauk-pauk.


121. Dah bawang dah kapas

Jual beli secara tunai.


122. Dédéngé tara

Pernah mendengar, tetapi belum pasti betul kebenarannya.


123. Deukeut-deukeut anak taleus

Meskipun berdekatan, tetapi tidak tahu ada kejadian penting.


124. Deukeut deuleu (pondok lengkah)

Kurang pengalaman.


125. Deungeun-deungeun haseum

Mengaku-ngaku sebagai saudara.


126. Diadukumba(ng)keun

Diselaraskan atau disesuaikan supaya tampak bagus.


127. Dibabuk lalay

Disingkirkan tanpa belas kasihan.


128. Di bawah tangan

Perjanjian tidak ada saksi secara resmi.


129. Dibéjérbéaskeun

Dijelaskan secara panjang lebar.


130. Dibeuweung diutahkeun

Dipikir dengan matang.


131. Didagoan ku sééng nyéngsréng

Mencari nafkah hanya untuk menutupi kebutuhan makan sehari saja.


132. Didago-dago tilewo

Dinanti-nanti dengan waktu yang lama, tetapi yang dinantikan tidak juga muncul.


133. Dihin pinansti anyar pinanggih

Kehidupan manusia telah ditentukan yang

Maha Kuasa.


134. Dihurunsuluhkeun, disakompétdaunkeun.

Kesalahan seseorang disamaratakan dengan anggota

kelompok lainnya karena sering bersama-sama.


135. Dijieun lalab rumbah

Hanya dijadikan hal-hal yang kurang berguna.


136. Dikeprak reumis

Disamaratakan.


137. Dikerid peuti

Semuan anggota keluarga diikutsertakan dalam suatu kegiatan.


138. Dikepung wakul buaya mangap

Dikepung oleh musuh dengan senjata lengkap.


139. Dinangna-néngné

Dimanja; dijaga dengan sangat hati-hati.


140. Dipaké cocok conggang

Diperlakukan dengan tidak baik.


141. Dipisudi méré budi

Disayangi, tetapi membalas dengan kejelekan.


142. Disiksik dikunyit-kunyit

Dicacag diwalang-walang

Diperlakukan semena-semena.


143. Disuhun dina embun-embunan

Sangat berterima kasih karena sudah diberi

Pertolongan; tidak melupakan jasa orang lain.


144. Disusul tepus

Melanjutkan kegiatan yang dilakukan sebelumnya.


145. Ditangtang-diténgténg, dijieun bonténg sapasi

Disayangi dan dimanja.


146. Dosa salaput hulu

Terlalu banyak dosanya.


147. Dug hulu pet nyawa

Berusaha sekuat tenaga.


148. Dug tinetek

Bekerja dengan sekuat tenaga.


149. Duit pait

Memegang uang, tetapi bukan miliki pribadi.


150. Duit panas

Memegang uang, tetapi bukan punya sendiri.


151. Ĕléh déét

Mengalah kepada orang lain.


152. Ĕlmu sapi

Mengikuti sesuai dengan kemauan pimpinan.


153. Ĕlmu tumbila

Picik atau ingin menang sendiri.


154. Éra parada

Merasa malu melihat perilaku orang lain yang tidak

senonoh; mendapat malu yang besar sekali.


155. Embung kakalangkangan

Tidak mau dikalahkan oleh orang lain.


156. Euweuh élmu panungtungan

Tidak usah sombong, kemampuan manusia terbatas


157. Galak sinongnong

Menginjak dewasa dan mulai menyukai lawan jenis, tetapi belum berani berhadapan/mengungkapkan.


158. Galak timburu

Pencemburu.


159. Galégéh gado

Baik ucapannya saja.


160. Gancang pincang

Bekerja cepat dan tergesa-gesa, tetapi hasilnya tidak memuaskan.


161. Gantung déngé

Mendengarkan pembicaraan seseorang, tetapi terpotong, dan tidak berlanjut.


162. Gantung teureuyeun

Masih ingin menikmati makanan, tetapi sudah habis. Sedang menikmati makan, tetapi terpotong ketika dilanjutkan terasa tidak nikmat lagi.


163. Garo-garo teu ateul

Pusing karena ada masalah, akhirnya menggaruk-garuk kepala, yang sebenarnya tidak merasa gatal.


164. Garo singsat

Tingkah laku seseorang, biasanya wanita, berjalan ke sana ke mari sambil menarik bagian bawah pakaiannya ketika mendengar berita yang mengkhawatirkan.


165. Gedé-gedé ngadagé

Hanya tubuhnya yang besar, tetapi tidak ada keberanian.


166. Gedé gunung pananggeuhan

Merasa bangga dan percaya diri karena ada orang yang diandalkan.


167. Gedé hulu

Sombong


168. Gemah ripah loh jinawi

Subur makmur.


169. Géntél kéak

Anak-anak yang tidak mau berpisah dengan ibunya.


170. Genténg-genténg ulah potong

Harus tetap berusaha meskipun hasilnya tidak memuaskan.


171. Gereges gedebug

Melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak memuaskan.


172. Gering nangtung

Sakit batin, sementara badan sehat.


173. Getas harupateun

Mudah marah.


174. Geura mageuhan cangcut tali wanda

Harus segera bersiap-siap.


175. Geus apal luar jerona

Sudah tahu semua rahasianya.


176. Geus aya dina pésak

Sudah tahu semua rahasianya.


177. Geus aya kembang-kembangna

Sudah tampak tanda-tandanya.


178. Geus aya tapak

Sudah memiliki cacat, pernah berbuat kesalahan.


179. Geus bijil bulu mayang

Anak gadis yang mulai dewasa.


180. Geus cueut ka hareup

Sudah lanjut usia.


181. Geus karasa pait peuheurna

Sudah merasakan banyak pengalaman.


182. Geus labuh bandéra

Masalahnya sudah dapat diselesaikan.


183. Geus (nepi ka) nyanghulu ngalér

Sudah sampai meninggal dunia.


184. Geus teu asa jeung jiga

Sudah sangat dekat sehingga tidak canggung lagi.


185. Geus turun amis cau

Anak gadis yang sudah mulai dewasa.


186. Ginding bangbara

Senang berdandan dan berjalan-jalan agar kelihatan kaya, padahal di rumah sengsara.


187. Ginding kakampis (kekempis)

Keren tetapi tidak punya uang.


188. Goong saba karia

1) Tanpa diundang datang ke tempat hajatan agar

disuruh serta dapat makan sekenyangnya;

2) Selalu berusaha menyatukan diri dengan orang

yang lebih tinggi status sosialnya.


189. Goréng peujit

Dengki


190. Goréng sisit

Kurang beruntung.


191. Gugon tuhon

Tetap setia.


192. Gulak-giluk kari tuur,

hérang-hérang kari mata,

teuas-teuas kari bincurang

Asalnya kaya menjadi miskin.


193. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi

Tiada batasnya.


194. Gurat batu

Keras kepala, meskipun salah, atau tidak sama dengan orang lain, pendiriannya tetap dipertahankan.


195. Gurat cai

Suka ingkar janji.


196. Hadé lalambé

Baik ucapannya saja.


197. Hampang birit

Mudah disuruh.


198. Hampang leungeun

Suka memukul.


199. Handap asor

Peramah; tidak sombong meskipun memiliki kelebihan dari orang lain.


200. Handap lanyap

Bersikap santun hanya untuk menarik simpati orang lain saja.


201. Hapa héman

Tidak memiliki balas budi.


202. Hapa hui

Tidak berkah.


203. Hapa-hapa gé ranggeuyan

Meskipun miskin, tetapi memiliki suami.


204. Harelung jangkung

Tubuhnya tinggi besar.


205. Haréwos bojong

Ucapan yang dibisikkan tetapi terdengar orang lain.


206. Harigu manukeun

Dada orang yang menonjol ke depan.


207. Haripeut ku teuteureuyeun

Mudah terbujuk rayuan yang disangkanya akan menguntungkan.


208. Haseum budi

Bermuka masam, tidak ramah.


209. Haseum kawas cuka bibit

Diibaratkan kepada orang yang tidak ramah.


210. Hawara biwir

Suka menceritakan hal yang belum pasti kebenarannya.


211. Hayang leuwih jadi léwéh

Ingin beruntung, tetapi malah merugi.


212. Hayang untung kalah buntung

Ingin beruntung, tetapi malah merugi


213. Héjo cokor badag sambel

Kampungan sekali.


214. Héjo tihang

Suka berpindah-pindah tempat, baik tempat tinggal maupun pekerjaan.


215. Henteu cai hérang-hérang acan

Bertamu, tetapi tidak dijamu.


216. Henteu jingjing henteu bawa

Tidak membawa apa-apa


217. Henteu unggut kalinduan,

henteu gedag kaanginan

Tetap setia dan teguh pendirian.


218. Hésé capé teu kapaké

Bekerja sekuat tenaga tetapi tidak terpakai.


219. Heuras genggerong

Cara berbicaranya kasar.


220. Heuras létah

Cara berbicaranya kasar.


221. Heureut pakeun

Melarat.


222. Heurin ku létah

Hendak berbicara, tetapi khawatir menyinggung perasaan orang lain.


223. Heueuh-heueuh bueuk

Hanya mengiyakan di mulut saja, tetapi tidak dengan sepenuh hati.


224. Hideung ogé buah manggu matak tigurawil bajing

Berkulit hitam, tetapi manis dan menarik.


225. Hirup dinuhun paéh dirampés

Hidup menerima seadanya.


226. Hirup ku ibun gedé ku poé

Hidup sengsara, tidak ada yang mengurusi.


227. Hirup ku panyukup gedé ku paméré

Hidupdari belas kasihan orang lain.


228. Hirup ramijud

Kehidupan yang tidak terarah.


229. Hirup teu neut paéh teu hos

Kondisi orang yang sakit-sakitan, tapi panjang usia.


230. Huap hiji diduakeun

Berbagi makanan walapun hanya sedikit karena ada ikatan atau rasa saying


231. Hudang pineuh (tineuh)

Sering bangun dari tidur karena merasakan penyakit.


232. Hujan cimata

Menangis terus karena mendapat musibah.


233. Hulu peutieun

Badan besar, tetapi kepala kecil.


234. Hurip gusti waras abdi

Pemimpin dan rahayat hidup aman dan sejahtera.


235. Hurung nangtung siang leumpang

Orang yang memiliki banyak harta benda.


236. Hutang-hatong

Tidak pernah membayar utang; meremehkan utang.


237. Hutang salaput hulu

Banyak utangnya.


238. Hutang uyah bayar uyah

Membalas rasa sakit dengan balasan yang sama.


239. Hutang nyeri bayar nyeri

Membalas rasa sakit dengan balasan yang sama.


240. Ieu aing

Sombong, merasa paling baik.


241. Igana kawas rambang

Badannya sangat kurus.


242. Ilang-along margahina, katinggang pangpung diudag maung, rambutna salambar,

getihna satétés, ambekanana sadami, agamana darigamana, mangga nyanggakeun.

Menyerahkan segala-galanya.

Hilang tak berbekas.


244. Indit sirib

Seluruh anggota keluarga berangkat bersama-sama.


245. Indung hukum bapa darigama

Aturan agama dan negara.


246. Indung suku gé moal dibéjaan

Sangat rahasia, tidak dapat diberitahukan kepada siapapun.


247. Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat

Keselamatan dunia dan akhirat bergantung kepada keridlaan orang tua.


248. Inggis ku bisi rémpan ku sugan

Khawatir kalau ada perkataan atau tindakan yang salah tanpa disadari.


249. Ipis biwir

Mudah menangis.


250. Ipis wiwirang

Tidak punya malu.


251. Jabung tumalapung, sabda tumapalang

Turut berbicara dalam satu forum mudah-mudahan bermanfaat.


252. Jadi cikal bugang

Menjadi anak tertua dalam satu keluarga karena anak tertuanya meninggal dunia terlebih dahulu.


253. Jadi dogdog pangréwong

Turut berbaur dalam satu kegiatan dengan harapan dapat bermanfaat.


254. Jadi kulit jadi daging

Menjadi kebiasaan yang sulit diberhentikan.


255. Jadi sabiwir hiji

Menjadi bahan pembicaraan orang banyak.


256. Jadi sendén kalémékan

Menjadi bahan pembicaraan orang banyak.


257. Jajar pasar

Berparas biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang.


258. Jalma cepet bener

Orang yang benar.


259. Jalma masagi

Orang yang banyak pengalaman atau serba bisa.


260. Jalma notorogan

Orang yang tidak tahu diri.


261. Jaman bedil sundut

Jaman penjajahan.


262. Jaman cacing dua saduit

Jaman dulu kala.


263. Jaman tai kotok dilebuan

Jaman dulu kala.


264. Jauh ka bedug, anggang ka dulag

Jauh dari pusat kota.


265. Jauh-jauh panjang gagang

Mendatangi tempat yang jauh untuk mendapatkan seuatu yang dicari, tetapi tidak berhasil.


266. Jauh tanah ka langit

Dua hal yang sangat berbeda.


267. Jawadah tutung biritna,

sacarana-sacarana

Setiap daerah memiliki kebiasaan masing-masing.


268. Jelema balung tunggal

Orang yang kuat dan bertenaga besar.


269. Jelema bangkarak

Orang tidak berguna.


270. Jelema pasésaan

Orang yang pernah gila.


271. Jelema sok keuna ku owah gingsir

Manusia dapat melakukan kesalahan.


272. Jelema teu balég

Orang tidak benar.


273. Jelema teu bérés

Orang tidak benar.


274. Jelema teu eucreug

Orang tidak benar.


275. Jelema kurang saeundan

Orang gila.


276. Jéngkol aya usumna, ekol mah taya tungtungna.

Jika awalnya berbohong, orang akan terus berbohong.


277. Jiga tunggul kahuru

Jelek sekali.


278. Jongjon bontos

Giat bekerja.


279. Jual dedet

Menjual dengan paksa.


280. Kabedil langit

Terpesona melihat penampilam orang yang tidak tampil seperti biasanya.


281. Ka cai diangir mandi, batu lenjang panuusan.

Sering mandi untuk mempercantik diri.


282. Kacanir bangban

Mendapat malu.


283. Kacekel bagal buntutna

Tertangkap ketika sedang melakukan kesalahan.


284. Kacekel deleg

Kebenaran yang selalu dipegang teguh.


285. Kaceluk ka awun-awun,

kawentar ka jana pria

Sangat terkenal.


286. Kaduhung tara ti heula

Menyesal itu datang belakangan.


287. Kagok asor

Terlanjur malu karena kalah bicara atau kalah pandai.


288. Kagok asong

Karena sudah terlanjur berbuat, terpaksa diteruskan meskipun tidak perlu atau tidak disukai.


289. Kagok borontok, kapalang belang

Terlanjur berbuat kesalahan


290. Kahieuman bangkong

Banyak harta titipan orang lain.


291. Kahirupan jelema sok aya pasang surudna

Kehidupan orang itu ada pasang surutnya.


292. Kajejek ku hakan

Hasil bekerja habis digunakan untuk makan.


293. Kakeueum ku cai togé

Suami takut istri.


294. Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari

Tertuduh karena berada di tempat kejadian.


295. Kalah ka éngkég

Banyak omong, pekerjaan tidak selesai-selesai.


296. Kalapa bijil ti cungap

Rahasia keluar dari diri sendiri.


297. Kaliung kasiput

Hidup di lingkungan orang kaya.


298. Kandel kulit beungeut

Tidak punya rasa malu.


299. Kapiheulaan ngaluluh taneuh

Bangun kesiangan.


300. Kapipit galih, kadudut kalbu

Terpentang api asmara atau kasmaran.


301. Kapiring leutik

Mendapat malu.


302. Karo-karo gélo

Sama-sama gilanya, melayani orang yang tidak baik.


303. Kasép ngalénggéréng konéng

Ganteng sekali.


304. Kasuhun kalingga murda

Sangat berterima kasih.


305. Katempuhan buntut maung

Harus menanggung akibat dari perbuatan orang lain


306. Katindih ku kari-kari

Menjadi tersangka karena ada di tempat kejadian atau barang bukti ada padanya.


307. Katerka ku kira-kira

Dituduh melalukan kesalahan tanpa bukti.


308. Katuliskeun jurig.

Pada awalnya mengatakan sesuatu dengan bergurau, tetapi pada akhirnya menjadi kenyataan.


309. Katurug katutuh

Mendapat musibah terus-menerus.


310. Kawas aeud

Perilakunya tidak baik.


311. Kawas anu teu dibedong

Selalu ingin mengambil padahal bukan miliknya.


312. Kawas aul

Senang meludah.


313. Kawas awi sumaér di pasir

Bisa menyesuaikan diri.


314. Kawas bayah kuda

Warnanya sudah sangat pudar karena luntur.


315. Kawas beubeulahan térong

Dua orang yang berwajah sama.


316. Kawas beusi atah beuleum

Marah sekali.


317. Kawas birit sééng

Memiliki warna kulit yang hitam legam.


318. Kawas bodor réog

Orang yang perilakunya menggelikan (humoris).


319. Kawas bueuk beunang mabuk

Diam tertunduk tidak dapat berkata-kata karena merasa malu telah melakukan kesalahan.


320. Kawas bujur aseupan

Tidak bisa duduk dengan diam atau tenang.


321. Kawas carangka runtah

Segala jenis makanan disantapnya.


322. Kawas careuh bulan

Mukanya memakai bedak yang tebal.


323. Kawas ciduh jeung ruhak (reuhak)

Dua orang yang berperilaku sama buruknya.


324. Kawas cucurut kaibun

Kedinginan dan rambutnya kelimis karena kehujanan


325. Kawas dodol bulukan

Berparas hitam, memakai bedak tebal sekali.


326. Kawas dongéng si Boséték

Cerita yang kurang bermanfaat.


327. Kawas durukan huut

Disangka aman, padahal sewaktu-waktu dapat membahayakan.


328. Kawas gaang katincak

Sedang gaduh, tiba-tiba sepi.


329. Kawas gateuw

Tidak bisa bepergian karena berpenyakitan atau sudah lanjut usia.


330. Kawas hayam lamba

Jagoan yang sudah berusia tua.


331. Kawas hayam panyambungan

Kebingungan karena berada di tempat yang asing.


332. Kawas heulang pateuh jangjang

Tidak berdaya karena kehilangan kekuatan atau orang yang diandalkan.


333. Kawas hileud peuteuy

Orang yang suka membuat keributan/onar.


334. Kawas himi-himi

Selalu bersatu, tidak pernah berpisah.


335. Kawas jogjog mondok

Riuh dan gaduh.


336. Kawas ka budak rodék hulu

Menghina seperti kepada anak kecil.


337. Kawas kacang ninggang kajang

Berbicara cepat dan tiada henti-hentinya.


338. Kawas kapuk kaibun(an)

Seperti orang pingsan, kehilangan tenaga.


339. Kawas kedok bakal

Parasnya jelek sekali.


340. Kawas kedok rautaneun

Parasnya jelek sekali.


341. Kawas langit jeung bumi

Sangat jauh berbeda.


342. Kawas leungeun nu palid

Tangannya selalu meraba-raba, tidak bisa diam.


343. Kawas mata peda

Mencari barang tidak kelihatan, padahal ada di tempat terbuka.


344. Kawas maung meunang

Bibir wanita yang merah sekali karena dipoles lipstik atau habis makan sirih.


345. Kawas nu dipupul bayu

Tidak berdaya karena kurang tenaga.


346. Kawas nu kékéd

Kikir atau pelit sekali.


347. Kawas nu meunang lotré

Meluapkan kegembiraan yang berlebihan.


348. Kawas panyeupahan lalay

Pakaian yang kotor dan jelek.


349. Kawas Rama jeung Sinta

Pasangan yang serasi antara orang yang ganteng dan yang cantik.


350. Kawas siraru jadi

Banyak orang berkeliaran.


351. Kawas tatah

Harus selalu disuruh, tidak ada kemaunan sendiri.


352. Kawas tikukur (Nikukur)

Menyebut nama sendiri kepada yang baru kenal.

Selalu menyebut nama ketika bercakap-cakap.


353. Kawas toed

Banyak bicara.


354. Kawas tunggul kahuru

Wajah yang jelek dan hitam.


355. Kawas ucing jeung anjing

Tidak pernah akur.


356. Kawas ucing kumareumbi

Anak kecil yang sedang belajar ketangkasan, segala sesuatu dibuat permainan.


357. Kembang buruan

Balita yang sedang lucu-lucunya dan senang bermain di halaman rumah.


358. Kembang carita

Kebaikan seseorang menjadi pembicaraan banyak orang.


359. Keuna ku aén

Mendapat cobaan karena tidakpernah bersyukur.


360. Keuna ku lara teu keuna ku pati

Hidup sengsara, sakit-sakitan, tetapi panjang umur.


361. Keur béntang surem

Sedang sial.


362. Keur meujeuhna bilatung dulang

Anak kecil yang memerlukan banyak makanan.


363. Keuyeup apu

Orang yang tidak bertenaga.


364. Kokod monongeun

Buah-buahan yang tidak dapat matang karena sering dipegang.

365. Kokolot begog

Berbicara tidak sesuai usianya seperti orang tua.


366. Kokoro manggih mulud, puasa manggih lebaran

Aji mungpung karena banyak makanan.


367. Kokoro nyenang

Orang kaya baru yang berpakaian tidak pada tempatnya.


368. Kokoro nyoso, malarat rosa,

lebaran teu meuncit hayam

Sangat miskin.


369. Kolot dapuran

Dituakan sesuai dengan hubungan kekerabatan, meskipun usianya lebih muda.


370. Kolot dina beuheung munding

Berusia tua, tetapi kurang pengalaman.


371. Kolot kolotok

Berusia tua, tetapi kurang pengalaman.


372. Kolot pawongan

Usianya masih muda tetapi kelihatannya sudah tua.


373. Kolot sapeuting

Usianya sudah tua, tetapi kurang pengalaman/ pengetahuan.


374. Koréh-koréh cok

Usaha serabutan.


375. Kudu bisa ngeureut neundeun

Harus hemat


376. Kudu bisa ngeureut pakeun

harus hemat


377. Kudu boga pikir kadua leutik

Harus memiliki rasa curiga


378. Kujang dua pangadékna

Perkataan seseorang yang mempunyai maksud ganda


379. Kukuh Ciburuy

Orang yang memegang teguh adat-istiadat.


380. Kumaha bulé hideungna

Bagaimana hasilnya nanti


381. Kumaha ceuk nu dibendo

Menuruti apa yang dikatakan pimpinan


382. Kumaha geletuk batuna, kecebur caina

Melakukan pekerjaan tanpa memikirkan risikonya.


383. Kumaha raména pasar

Ikut-ikutan; bagaimana kesepakatan bersama


384. Kuméok méméh dipacok

Menyatakan tidak sanggup sebelum mencoba melakukan suatu pekerjaan; menyerah sebelum bertempur.


385. Kumis bangbara ngaliang

Ingin terlihat gagah tapi merasa tersiksa oleh pakaian dan asesoris yang dikenakannya


386. Kurang jeujeuhan

Tidak berhati-hati; kurang perhitungan


387. Kurang saeundan

Orang yang kurang waras; terganggu pikirannya


388. Kur’an butut

Bangga dengan status sebagai turunan kaum bangsawan meskipun hidup dalam kesulitan


389. Kuru aking ngajangjawing

Menderita berkepanjangan


390. Kuru cileuh kentél peujit

Mengurangi tidur dan makan atau hidup prihatin karena ingin menggapai yang dicita-citakan.


391. Kurung batok

Tidak memiliki pengalaman karena tidak pernah bepergian


392. Labuh jangkar

Menurunkan jangkar atau berlabuh.


393. Laér gado

Selalu menginginkan makanan milik orang lain; selalu ingin bicara, segala sesuatu jadi bahan pembicaraan.


394. Lain lantung tambuh laku,

lain lentang tanpa béja (seja)

Pergi karena ada maksud dan tujuan yang pasti


395. Lain palid ku cikiih

Datang karena memiliki maksud dan tujuan


396. Lalaki kembang kamangi

Lelaki yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya


397. Lalaki langit lalanang jagat

Lelaki tampan dan gagah perkasa


398. Lali rabi tégang pati

Berani berkorban meskipun harus meninggalkan keluarga dan menyerahkan jiwa raga


399. Lali ka purwadaksi

Orang yang melupakan asal-usul, karena kepangkatan dan kekayaannya yang tidak wajar


400. Lantip budi

Cepat memahami terhadap maksud orang lain walaupun tidak diucapkan.


401. Légég lebé budi santri,

ari lampah euwah-euwah

Orang jahat yang pandai menipu dengan cara berperilaku seperti orang baik


402. Léléngkah halu

Anak kecil yang baru belajar berjalan


403. Lembur singkur mandala singkah

Tempat yang tersembunyi dan sangat terpencil


404. Léngkah kapiceun

Bepergian dengan membawa maksud, namun tidak berhasil


405. Lengkéh légé

Orang tidak nampak pinggangnya karena sangat gemuk


406. Lepas batan kuda lumpat,

tarik batan mimis

Larinya kencang sekali


407. Lésang kuras

Uangnya selalu habis, tidak bisa menyisihkan untuk simpanan


408. Léntah darat

Orang yang meminjamkan uang dengan bunga berlipat (rentenir)


409. Létah leuwih seukeut manan pedang

Luka hati karena ucapan lebih pedih daripada luka biasa


410. Leuleus awak

Orang yang senang bekerja atau mudah untuk disuruh


411. Leumpang nuturkeun indung suku

Berjalan (pergi) tidak memiliki maksud tujuan


412. Leumpeuh yuni

Mudah terpengaruh, tidak kuat menahan godaan atau kesusahan.


413. Leungit tanpa lebih,

ilang tanpa karana

Hilang tak berbekas tanpa diketahui penyebabnya.


414. Leutik burih

Penakut


415. Leutik pucus

Penakut


416. Leutik-leutik cabé rawit

Walau badannya kecil tetapi pemberani dan pandai


417. Leutik-leutik ngagalatik

Walau badannya kecil tetapi pemberani dan pandai


418. Leutik ringkang gedé bugang

Sifat manusia setelah kematiannya meninggalkan banyak urusan bagi yang ditinggalkannya


419. Leuweung ganggong sima gonggong

Tempat (hutan) yang suasananya sangat menakutkan


420. Lieuk euweuh ragap taya

Sangat miskin, tidak memiliki apapun.


421. Lindeuk japati

Wanita seperti mudah didekati, tetapi nyatanya sulit


422. Lindeuk piteuk

Wanita seperti mudah didekati, tapi nyatanya sulit


423. Lir cai jeung minyak

Tidak bisa bersatu


424. Loba jaksa

Terlalu banyak orang yang memberikan pertimbangan atau nasihat.


425. Lolondokan

Bisa menyesuaikan diri dengan keadaan setempat atau keinginan jaman


426. Luhur kokopan

Sombong, merasa paling tinggi derajatnya


427. Luhur pamakanan

Sombong, merasa paling tinggi derajatnya


428. Luhur tutupan

Sombong, merasa paling tinggi derajatnya


429. Luncat mulang

Ucapanya tidak bisa dipercaya; melanggar perjanjian.


430. Lungguh tutut bodo kéong,

sawah sakotak kaider kabéh

Tampaknya pendiam seperti orang alim, tetapi kelakuannya bertolakbelakang.


431. Mabok pangkat

Selalu ingin dihormati orang lain.


432. Macan biungan

Orang yang tidak akur dengan teman sekampungnya


433. Maén sabun

1) menyuap;

2) berdamai dengan lawan agar dapat memenangkan permainan


434. Malapah gedang

Menyatakan maksud yang sebenarnya dengan cara berdiplomasi; menyampaikan masalah dengan cara tidak langsung.


435. Maliding sanak

Pilih kasih


436. Malik mépéh

Orang yang sakit parah merasa gelisah dengan membolak-balikkan badan seperti sedang sekarat.


437. Malih rabi, pindah ngawula

Berganti pasangan atau berganti majikan.


438. Malik tambang

Mau mencelakakan orang lain, berbalik kepada diri sendiri.


439. Malikkeun pakarang

Melawan majikan dengan senjata pemberiannya


440. Malikkeun pangali

Menyerahkan (membebani) pekerjaan kepada orang yang memberi pekerjaan


441. Manan léwéh, mending waléh

Daripada memikul kesulitan sendiri lebih baik berbicara terus terang


442. Manasina sambel jahé, top téwéwét

Harus sabar menunggu karena setiap usaha hasilnya tidak akan datang seketika


443. Mandi oray

Mandi tidak memakai sabun asal membasahi badan


444. Mani hayang utah iga

Merasa sangat benci


445. Matih tuman batan tumbal

Karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama, sehingga sulit menerima aturan baru.


446. Mata dijual ka peda

Orang yang lengah, tidak mengetahui apa yang ada di hadapannya


447. Mata duiteun

Segala sesuatu (perkara) diukur dengan uang


448. Mata karanjang

Selalu suka bila melihat perempuan cantik


449. Matak andel-andelan

Mengurangi kepercayaan sehingga orang yang mempercayainya sangat menyesal.


450. Matak ibur salelembur, éar sajajagat.

Kelakuan yang buruk menjadi bahan pembicaraan

orang di mana-mana


451. Matak muringkak bulu punduk

Sangat menakutkan


452. Matak pabalik létah

Meminta kembali sesuatu yang telah diberikan


453. Matak pajauh huma

Sulit untuk saling berkunjung, saling menyayangi


454. Maung malang

Sekeluarga melaksanakan (membangun) pekerjaan di suatu tempat, tetapi saling berselisih seperti bukan dengan saudara saja.


455. Maung ompong, bedil kosong, karéta kosong

Meskipun tidak memiliki kekuasaan, tetapi dihormati karena memiliki kewibawaan


456. Maung sarungkun

Meskipun bersaudara, tetapi selalu bertengkar seperti bukan bersaudara.


457. Melengkung umbul-umbulna,

ngerab-ngerab bandérana

Menggambarkan kemeriahan di tempat pesta / perayaan.


458. Mending pait ti heula batan pait tungtungna

Dalam urusan jual beli atau usaha bersama lebih baik mengadakan perjanjian atau kesepakatan sejak awal, agar tidak terjadi perselisihan.


459. Ménta buntut

Meminta lagi barang/makanan yang telah diberikan.


460. Meubeut meulit

Marah kepada seseorang sambil menyebut nama orang lain yang tidak ada hubungannya.


461. Meunang kopi pait

Dimarahi atasan; diperlakukan tidak baik.


462. Meungpeun carang

Pura-pura tidak mengetahui


463. Meupeus keuyang

Melampiaskan kekesalan kepada seseorang dengan memarahi orang lain yang tidak bersalah.


464. Midua haté

Tidak setia.


465. Midua pikir

Tidak setia.


466. Mihapékeun manéh

Dapat menyesuaikan diri di tempat perantauan.


467. Milégég lebé

Berperilaku baik agar dipercaya orang.


468. Milih-milih rabi, mindah-mindah rasa

Mengganti (mencari) pasangan hidup, siapa tahu mendapatkan yang sesuai dengan perasaan (hati nurani).


469. Milik teu pahili-hili, bagja teu pala-ala.

Rejeki setiap orang sudah ditentukan oleh Tuhan.


470. Minda rupa

Berubah wujud.


471. Mindingan beungeut ku saweuy

Merahasiahkan suatu perkara yang telah diketahui umum


472. Mipit teu amit, ngala teu ménta

Petuah, bila mengambil barang orang lain harus seizin pemiliknya.


473. Misah badan misah nyawa

Setiap orang tidak sama segala sesuatunya, baik secara lahir maupun batin


474. Miyuni hayam kabiri

Penakut


475. Miyuni hui kamayung

Pemarah


476. Miyuni hurang, tai ka hulu-hulu

Bodoh sekali


477. Miyuni kembang

Perilaku atau penampilannya menyenangkan.


478. Miyuni kohkol

Selalu bernasib buruk

479. Miyuni tai

Perilaku atau penampilannya tidak menyenangkan.


480. Miyuni umang

Malas bekerja hingga tidak memiliki rumah sendiri.


481. Moal jauh laukna

Tidak akan sulit mendapatkan keuntungan/pengganti.


482. Moal ditarajéan

Tidak takut, berani menghadapinya


483. Moal linyok moal bohong

Tidak akan berbohong.


484. Moal néangan jurig teu kadeuleu

Tidak akan menyalahkan (menuduh) orang lain karena sudah diketahui pelakunya


485. Moal ngejat satunjang béas

Tidak akan gentar selangkahpun


486. Modal dengkul

Berusaha tidak bermodalkan uang tapi kemauan


487. Mabok ku ajian

Belajar ilmu tidak kesampaian, akhirnya seperti orng gila.


488. Mandeg mayong

Ragu-ragu


489. Mangduakeun

Selingkuh


490. Mucuk eurih

Jemari wanita yang bentuknya runcing menyerupai pucuk ilalang


491. Mulangkeun panyiraman

Biasanya ditujukan kepada orang telah mendekati ajalnya, suka banyak permintaan, kadang-kadang minta yang aneh-aneh.


492. Mupugkeun tai kanjut

Pesta (perkawinan/khitanan) besar-besaran karena anak tunggal atau bungsu


493. Murag bulu bitis

Selalu bepergian, tidak kerasan diam di rumah


494. Murah sandang murah pangan

Negara makmur, tidak kekurangan, segala kebutuhan hidup rakyat terpenuhi


495. Muriang teu kawayaan

Sakit karena tergila-gila oleh seseorang


496. Musuh kabuyutan

Musuh dari zaman dahulu atau musuh yang turun-temurun.


497. Najan dibawa kana liang cocopét,

moal burung nuturkeun

Selalu setia meskipun dibawa ke mana pun (istri oleh suaminya)


498. Naheun bubu pahareup-hareup

Saling meminjamkan uang karena sama-sama malu untuk menagih utang sebelumnya.


499. Nanggung bugang

Ditinggal mati oleh kedua saudara (adik dan kakak)


500. Nénéh bonténg

memanjakan anak, tetapi ketika marah mudah memukulinya


hanca,,,,

nyambung bagean ka 2

 


Published in: on 27 Desember 2010 at 2:45 pm  Comments (7)  

bisi budak hareeng

 

hung,, ahung,,,
tiis batan cau kole di ala ku odeng odeng
ceup tiis 3x

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 5:10 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Nyarang Hujan

hung,,, ahung,,,
nini raspati jaya ning angin
embah buyut dalem jaya kusumah,,,,

:: bari nahan nafas baca 7 x

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 4:57 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

jampe Nguseup

 

nini beutekuk hulu
aki betekuk hulu
nu mondok di gowok cadas
sor blenong 3x
kirim aing cacing kuning
tali na rantay emas
jol aing jol sia
ah lauk 3x

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 4:54 pm  Comments (17)  

arateul alatan tangkal anu merang

 

Hantu daun baruang tangkal
di ala ku sang kuda putih
hurip
waras

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 4:53 pm  Tinggalkan sebuah Komentar