adat jeung adab dimana hudang sare / rek ngobahkeun awak

bangun

*dimana mimiti buncelik mata, cicing sakedapan (rek bari ngagoler atawa sila), mata ditutupkeun deui, bari narik jeung ngaluarkeun napas lalaunan (rasakeun sing lantip), rasakeun sakabeh pangacian tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal.

Sampurasun,
Huung nu Maha Agung,
bayu asmaning angin, angin asmaning hawa
neda widi neda ngarasa
hirup jeung huripna nu jadi pangawasa
nu mere hawa panas dina rupa hirup jeung huripna kawula.

huuung,,, ahuuung !

Iklan
Published in: on 2 Oktober 2013 at 2:03 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

adat jeung adab dimana mandi atawa beberesih

mandi

*saacan cai maseuhan awak,,,

Sampurasun,
Huung nu Maha Agung,
banyu asmaning cai, neda widi neda gawe make
banyu nu ngagelarkeun,
nu ngajembarkeun,
nu nyusun kalimat ucap wiwitan
anu kagungan sari rasa nu ngajadi rupa
rupa cahaya hirup jeung huripna manusa.

huuung,,, ahuuung !

Published in: on 28 September 2013 at 1:23 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Sehat ala karuhun: “meuweung”

foto Nenek dan Cucu RUSTAMADJI

Lamun urang ningali kolot anu keur ngahuapan budak bari eta kadaharan keur budak teh dibeuweung heula ku eta kolot, kadang sok ngarasa jarijipen, geuleuh, komo mun eta kadaharan anu di beuweung teh dihuapkeun ka urang, pasti hayang utah,,, hihihiii

Satukangeun tina kageuleuh jeung rasa jarijipen eta, baheula lamun urang tanya ka indung urang pasti sarua eta laku teh tumiba ka urang oge. Beda jeung anu sok dilakukeun ku ibu-ibu jaman ayeuna. Pasti nyaritana teh geuleuh jeung loba bakterina, jeung pipanyakiteun.

Sabenerna luluhur urang (kolot-kolot baheula) teh geus apal kumaha kuduna ngurus jeung ngagede keun budak ti orok. Tah salah sahijina tina mere asupan kahakanan ku cara di beuweung supaya lembut, jeung ku budak (orok) bisa didahar jeung langsung di teureuy.

Singkirkeun heula rasa geuleuh jeung jarijipen dimana ningali kolot mere dahar kucara dibeuweung dimana ngahuapan budak. Coba ayeuna ilikan, naon manfaatna salain ngancurkeun kadaharan keurbudak kucara dibeuweung,,,

kieu,
– Dina baham manusa, aya anu disebut ciduh. Tah, eta ciduh teh loba manfaatna pikeun kahirupan manusana kitu oge pikeun kahirupan anu lain, contona budak orok anu dihuapan tadi. sabab, eta ciduh ceuk bahasa ilmiahna mah disebut Saliva nyaeta cai herang anu dihasilkeun dina diri manusa jeung sato hewan.
Dina ciduh ngabogaan sababaraha unsur, diantarana Elektrolit anu ngandung Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium. Oge Mukosa anu ngandung Mukopolisakarida jeung Glikoprotein, sanyawa antibakteri jeung sababaraha enzim sejena.

Dina ciduh oge aya zat anu ngabantu proses tatu/raheut pikeun manusa anu disebut Histatin, Histatin nyaeta protein anu dihasilkeun ku ciduh anu dipercaya bisa maehan bakteri-bakteri anu jahat dina raheut/tatu.
Ieu fakta anu ngajawab kunaon sababna raheut dina biwir atawa gugusi, saperti tatu beres dicabut huntu bisa cageur leuwih gancang dibandingkeun jeung tatu/raheut dina kulit atawa tulang.

Keur anu pernah dicabut huntu mah pasti bakal ngarasakeun lamun saeunggeusna dicabut eta iduh kaluar teu eureun-eureun, tah awak mah bisa ngarespon jiga kitu, silih bantuan, silih dukung pikeun kahadean.
Atawa keur anu pernah sariawan, pasti karasa lamun ciduhna malah beuki loba, ngacay jeung sok disuruput-suruput,,, majar keur sariwawan,,, hihihiii

ludah

balik deui kanu perkara MEUWEUNG KADAHARAN keur budak orok.
eta teh alus pisan, sabab budak orok can boga huntu jeung can bisa ngagayeum. Sabab ciduh bakal gampang kaluar dimana gugusi jeung huntu ngagayeum, sedengkeun budak?,,,, tah numatak dibantu ku ciduh kolotna.
manfaatna keur budak, nyaeta :
– bisa ngancurkeun kadaharan anu geus digayeum leuwih lembut, jadi eta rasa kadaharan teh bisa karasa ku eta budak jeung leuwih gampang asupna.
– ngiket kadaharan jadi ngaguruntul tapi gampang peuyar jeung gampang di teuleg.
– ngabantu supaya dina baham budak bebas tina jamur anu ngarugikeun.
– ciduh teh antiseptik alami
– nganetralkeun zat asam tina kadaharan anu didahar, jrrd.

Tah, jadi anu baheula atawa ayeuna anu sok dilakukeun keneh ku kolot-kolot urang dina mere dahar kabudak ku cara meuweung teh lain euweuh guna jeung manfaatna, tapi urangna anu euweuh kanyaho jeung mbung nyaho da kapiheulaan ku geuleuh.

cag.

rahayu _/\_

::Njep Borneo

Published in: on 23 September 2013 at 2:11 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Sehat ala Karuhun: “ NYEKER “

nyeker

Loba kauntungan dimana lumampah kucara nyeker pikeun kasehatan awak urang, nyatana alus pikeun:

– Ngabengraskeun pipikiran
Waktu ngalengkah teu make tarumpah/sendal atawa sapatu, tingkat kawaspadaan urang anu langsung (spontan) bakal naek. Sahanteuna waspada pikeun lengkah anu rek dijejek, naha aya cucuk rungkang, batu, atawa barang2 anu matak nyilakakeun jeung bisa matak tatu dampal suku. Teu disadar, kaayaan ieu bisa nyieun pikiran leuwih waspada (caang) jeung ngarangsang tujuan (fokus) pikiran jadi leuwih hade.

– Refleksi haratis
Dina dampal suku loba pisan titik refleksi anu ngait kana ampir bagean tina awak. Naon wae anu kadampal dina ngalaku, anu renjul kusabab batu leutik, atawa kaayaan lemah anu kasar anu kaidek bakal ngarangsang titik-titik refleksi suku. Kadang mimitina mah bakal karasa peureus jeung nyeri, tapi ngabogaan efek anu positif dina ngurangan panyakit awak.

– Ngurangan Stress
Loba anu naliti nyarita, yen ngalampah bari nyeker dina jukut bakal ngabantu ngurangan rasa kahariwang jeung depresi. Leumpang bari nyeker bakal ningkatkeun kadar hormone endorphin anu ngakibatkeun kaluarna rasa gumbira.

– Tibra Sare (sare anu berkualitas)
Leumpang nyeker dina jukut bisa jadi obat pikeun anu teu bisa he’es (imsomnia). Loba anu sare lila tapi asa sakeudeung, aya oge anus are sakeudeung tapi asa lila. Tah anu kadua eta anu kaasup sare berkualitas.

Leumpang Nyeker bisa ngarenggangkeun sakaligus nguatkeun urat tendon, ligament jero, pigeulangan suku jeung bitis. Ieu bakal ngabantu pikeun nyegah tijalikeuh, tegangna tuur jeung sakabeh ceceklokan (sendi) oge masalah tulang tonggong. Nyeker oge ngaktifkeun gawena urat anu ngabantu dina ngajaga dedeg pangadeg awak jeung kasaimbangan awak. Urat ieu moal aktif dimana urang make tarumpah/sendal atawa sapatu.

Nguras racun dina awak
Lemah/Bumi ngabogaan ion nehatif anu boga gawe pikeun ngalunturkeun racun dina awak (detoksifikasi), ngurangan efek radang, nyingkronkeun gawe siklus hormone jeung irama fisiologis, oge efek anu tenang dimana urang nyeker.

Nyehatkeun Jiwa
Nyeker teh ngadeukeutkeun hubungan diri jeung alam. Leuwih gampang ngarasakeun handeutna panon poe atawa hiliwirna angina nu nebak kanu tatangkalan.

Anu gampangna, dimana leumpang nyeker teh alus pisan pikeun kasehatan Pikiran, Awak Jeung Jiwa.

Ra-Hayu _/\_

Published in: on 22 September 2013 at 3:34 pm  Comments (2)