adat jeung adab dimana rek meureumkeun panon

sare

Adat sareng adabna dina meureumkeun soca, bade bari calik, sila atanapi ngagoler,,, sami wae.
– Peureumkeun soca
– Tariknapas anu jero sing lantip, dugika teu tiasa nganapas deui,,,
kaluarkeun lalaunan dugika seep, ulangi 3 kali tarikan.
– bari peureum tetep eling sareng perhatoskeun napas anu kaluar kajero.

lajeng diaos dina manah ieu dunga:

Sampurasun,
Hung nu maha agung
Kuring jati-na manusa
sanga badan tan kawala
ati eling lintang gading
dangdayang sarining kembang, keur bawaeun.
Hung jati-na kuring
inten-inten ing manusa
nulungguh di pulo napas
medar tanpa wawayangan
hirup teu keuna kupati,
langgeng teu keuna ku obah
hirup langgeng salawasna

Hung,,, Ahung !
Hung,,, Ahung !
Hung,,, Ahung !

* HUNG di kretegkeun dimana narik napas,,, AHUNG dikretegkeun dimana ngaluarkeun napas.
teras di aos, sakadugana teu kedah nganggo etangan.

_/\_

Iklan
Published in: on 6 Oktober 2013 at 5:42 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

adat jeung adab dimana rek dahar

dahar

Sampurasun,
Huung nu Maha Agung,
nampi narima, ditampi ditarima
ibu sanghyang sri nu ngajadi sari
rasa nu ngajadi rupa
hirup jeung huripna kawula.

huuung,,, ahuuung !

Published in: on 6 Oktober 2013 at 5:31 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

bisi budak hareeng

 

hung,, ahung,,,
tiis batan cau kole di ala ku odeng odeng
ceup tiis 3x

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 5:10 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Nyarang Hujan

hung,,, ahung,,,
nini raspati jaya ning angin
embah buyut dalem jaya kusumah,,,,

:: bari nahan nafas baca 7 x

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 4:57 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

jampe Nguseup

 

nini beutekuk hulu
aki betekuk hulu
nu mondok di gowok cadas
sor blenong 3x
kirim aing cacing kuning
tali na rantay emas
jol aing jol sia
ah lauk 3x

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 4:54 pm  Comments (17)  

arateul alatan tangkal anu merang

 

Hantu daun baruang tangkal
di ala ku sang kuda putih
hurip
waras

 

 

Published in: on 23 Desember 2010 at 4:53 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

SINGLAR AMUN AREK SARE

 

Dug sira gumulung nyanghulu ka sagara, nunjang ka balangbangan, nyagigir ka lingga manik, nangkarak ngalingga tarang, nangkuban turut bayuan, ulah katindih ku jangji, ulah katinggang subaya, istan palias

istan palias

Published in: on 4 Desember 2010 at 8:37 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

SINGLAR ANU JAIL KANIAYA

 

Tutup gedong kancing wesi

Dipager ku Sang Rumuhun

Ku Ratu anu ngajajar

Nay Ratu anu ngajejer

Anu ngajajar dina karang

Anu ngajejer dina lawang

Manusa tinggal ngadeg

Published in: on 4 Desember 2010 at 8:36 am  Comments (1)  

Jampe NYERI BEUTEUNG

 

sanjati tli ari2

Peujit pabeulit puseur pacangreud

Dibeungkeut ku tali kincir

Dikeureut ku hinis putih

Tiis dingin tali purna

Hurip waras

Hurip waras

Hurip waras

Waras hurip!

Published in: on 4 Desember 2010 at 8:34 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Jampe nu Gering

 

Kaula deuk ngabuktikeun nu nulis diri, mukakeun wekasan badan Si…..(sebat ngaran nu gering nyambung ka INDUNG BAPANA)

Asl cai anu putih

Lain cai anu putih

Ngaguruntul geus jadi balung

Ngagerentel geus jadi hate

Ka luhur embun-embunan

Ka handap jadi sari jadi rasa

ADI SARI MANGUN RASA

Published in: on 4 Desember 2010 at 8:33 am  Comments (1)