Basa Budak Leweh

When The Children Cry
~ white Lion ~

little child
jang,,,
dry your crying eyes
garingkeun mata anjeun anu keur leweh
how can I explain
kumaha kuring rek ngajelaskeunna
the fear you feel inside
kasieun anu dirasakeun dina diri anjeun
cause you were born
sabab anjeun lahir
into this evil world
kajero “dunya ririwa”
where man is killing man
waktu jalema mateni jalma anu sejena
and no one knows just why
jeung teu saurang ge anu nyaho kunaon
what we have become
naon anu kajadian kaurang
just look what we have done
tingali weh naon anu geus ku urang dipigawe
all that we destroyed
sakabeh anu ku urang diancurkeun
you must build again
anjeun kudu ngadegkeun deui,,,

when the children cry
basa budak leweh
let them know we tried
keun weh maranehna nyaho urang geus usaha
cause when the children sing
sabab waktu barudak ngahaleuang
then the new world begins
didinya dunya anyar ngadeg !

little child
jang,,,
you must show the way
anjeun kudu nunjukeun jalan
to a better day
dina poe anup lewih hade
for all the young
kasakabeh anu ngorora
cause you were born
sabab anjeun lahir
for all the world to see
supaya sakabeh dunya neuleu
that we all can live
yen urang kabeh bisa cicing
with love and peace
ku welas asih jeung karahayuan
no more presidents
euweuh deui pamimpin nagara
and all the wars will end
jeung sakabeh perang bakal anggeus
one united world
hiji dunya
under god
dina kakawasaan Gusti !

when the children cry
basa budak leweh
let them know we tried
keun weh maranehna nyaho urang geus usaha
cause when the children sing
sabab waktu barudak ngahaleuang
then the new world begins
didinya dunya anyar ngadeg !

what we have become
naon anu kajadian kaurang
just look what we have done
tingali weh naon anu geus ku urang dipigawe
all that we destroyed
sakabeh anu ku urang diancurkeun
you must build again
anjeun kudu ngadegkeun deui,,,
no more presidents
euweuh deui pamimpin nagara
and all the wars will end
jeung sakabeh perang bakal anggeus
one united world
hiji dunya
under god
dina kakawasaan Gusti !

when the children cry
basa budak leweh
let them know we tried
keun weh maranehna nyaho urang geus usaha
when the children fight
basa barudak garelut
let them know it ain’t right
keun bae manehna ngarti yen eta teu hade
when the children pray
basa barudak ngadunga
let them know the way
keun wae maranehna nyaho pilampaheun
cause when the children sing
sabab waktu barudak ngahaleuang
then the new world begins
didinya dunya anyar ngadeg !

:: Singa Bodas _/\_

Iklan
Published in: on 22 Juni 2012 at 11:14 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

euweuh deui nu sejen

“ Nothing Else Matters  “

~ METALICA ~

 

 

So close, no matter how far

sakitu deukeutna teu paduli jauh

Couldn’t be much more from the heart

teu bisa ngaleuwihan ti jero hate

Forever trusting who we are

salilana percaya saha diri urang

and nothing else matters

jeung anu laina teu berarti nanaon

 

 

Never opened myself this way

teu pernah muka diri siga kieu

Life is ours, we live it our way

hirup milik urang, urang jalani kucara sorangan

All these words I don’t just say

sakabeh ieu kecap teu saukur ucapan

and nothing else matters

jeung anu laina teu berarti nanaon

 

 

Trust I seek and I find in you

percaya anu ku urang diteangan jeung dipanggihan dijero diri anjeun

Every day for us something new

tiap poe eukeur urang sagalana anyar

Open mind for a different view

muka pikiran jang pamahaman2 anu beda

and nothing else matters

jeung anu laina teu berarti nanaon

 

 

never cared for what they do

teu paduli naon anu ku batur digawekeun

never cared for what they know

teu paduli naon anu ku batur dikanyahokeun

but I know

tapi urang nyaho

 

 

So close, no matter how far

sakitu deukeutna teu paduli jauh

Couldn’t be much more from the heart

teu bisa ngaleuwihan ti jero hate

Forever trusting who we are

salilana percaya saha diri urang

and nothing else matters

anu laina teu berarti nanaon

 

 

never cared for what they do

teu paduli naon anu ku batur digawekeun

never cared for what they know

teu paduli naon anu ku batur dikanyahokeun

but I know

tapi urang nyaho

 

 

Never opened myself this way

teu pernah muka diri siga kieu

Life is ours, we live it our way

hirup milik urang, urang jalani kucara sorangan

All these words I don’t just say

sakabeh ieu kecap teu saukur ucapan

 

 

Trust I seek and I find in you

percaya anu ku urang diteangan jeung anu dipanggihan dijero diri anjeun

Every day for us something new

tiap poe eukeur urang sagalana anyar

Open mind for a different view

muka pikiran jang pamahaman2 anu beda

and nothing else matters

anu laina teu berarti nanaon

 

never cared for what they say

teu paduli naon anu ku batur diomongkeun

never cared for games they play

teu paduli manehna rekmaenkeun naon

never cared for what they do

teu paduli naon anu ku batur digawean

never cared for what they know

teu paduli naon anu ku batur dikanyahokeun

and I know

urang nyaho

 

 

So close, no matter how far

sakitu deukeutna teu paduli jauh

Couldn’t be much more from the heart

teu bisa ngaleuwihan ti jero hate

Forever trusting who we are

salilana percaya saha diri urang

and nothing else

anu laina teu berarti nanaon

 

 

~ METALICA ~

manalika haseum “rasa”na

 

bilih aya anu panasaran kawihna jiga kumaha,

mangga langsung dipurak we  MANALIKA -na ,,,, hehee

 

****

Published in: on 8 April 2010 at 2:46 pm  Comments (3)