Panganten anyar

Panganten anyar

Aya panganten anyar, salakina NGIMPI nganjang kaihiji lembur, tapi eta lembur eweuh sasaha. manehna kukurilingan bari ulak ilik, gegeroan nyalukan sugan aya jelema anu ngulampreng. lila teu manggih jelema, manehna ngalungsar dina handapeun tangkal anu kacida gedena… maksudna rek ngareureuhkeun kacape dinu iyuh. barang rek nyarande, aya hiji sora anu euweuh wujudna…. luak lieuk can kapanggih, disusur datangna eta sora.. sing horeng aya jalma jangkung badag, dedegan mantes, awakna bersih matak kayungyun anu ningali…

eta jalma ngajak lempang bari nyarita..’kusabab maneh geus aya didieu, hayu sakalian tempo kaayaan diieu tempat’.. jiga anu keuna ku sirep.. eta lalaki ngoloyong nuturkeun anu rek nganter. Barang blos ka hiji tempat aya kaca anu sakitu badagna… nepikeun ka manehna kumecrek.. eta kaca euweuh tungtungan… handap napak bumi, luhur nepi kalangit, kiwa tengen teu aya tungtungna, manehna bisa ningali awakna tiluhur sausap rambut tihandap dampal sampeyan, ngan aya bedana… beungeutna jadi ngora deui.

Can ge puas ningali kaahengan eta kaca, manehna geus diajak asup deui kahiji tempat anu pinuh ku sasatoan, tinu leutik nepi kanu pang gedena, sato tijaman baheula, nepi ka jaman harita aya di eta tempat. Ngan anehna teu saeutik sato anu ngan ukur sirahna hungkul sato, kitu oge sabalikna.. aya anu awakna sato tapi sirahna manusa. Malah aya tatangkalan keur ngobrol jeung baturna…. barisa ngomong

Sieun campur panasaran hayang ningali kabeh nu aya dijero eta tempat, manehna geus diajak deui ka tempat anu sejen, ngan anu jadi panasaran, naha aya hiji tempat anu teu menang diunggahan ku manehna… ngan teu loba carita. Sangges beres kabeh tempat ditunjukeun ka eta lalaki, jelema anu jangkung badag nyarita… tah ayeunamah maneh geus apal naon2 anu teu ilahar, jeung teu sakabeh manusa anu bisa ningali jeung nyaho kaayaan didieu… jig ayeunamah bisi maneh arek mulang…

Eta lalaki nganuhunkeun geus diberenyaho tempat2 anu can pernah dianjangan ku manehna, kabeh tempat anu tadina euweuh.. jadi narembongan sorangan… sabot arek ngaleos, manehna meakeun kapanasaran, ngawanikeun nanya.. naha abdi teu menang ka tempat anu itu, bari nunjuk hiji lawang anu tadi diliwat tea….

Ceuk jelema anu jangkung badag, teu menang nyaho kadinya mah… sabab maneh teu boga ijin tinu boga sakabeh ieu tempat, jeung bahaya lamun maneh apal aya naon dijero eta tempat, eta jelema nyarita bari ngaleos teuing kamana leosna da asup ka jalan satapak anu pinuh ku tatangkalan. Terus ngiles…

Dasar watak jelema, anu teu lepas ku kapanasaran, sakitu teu menang teh ngadon malah beuki hayang nyaho…. Nya manehna keukeuteuyeupan arek asup ka eta tempat. Barang ngalengkahkeun suku kencana asup ka eta tempat, RIYEUGHHH.. bumi ngariyeug, manehna ngahephep tiarap bari nyepengan sirahna da karasa aya lini.

Geus rada lila manehna cengkat bari ulak ilik, bumi jadi poek mongkleng… ngan tetep awak manehna mah katingali, siga kacaangan ku bulan. Ari di reret, manehna aya dina handapeun tatangkalan gede, luhurna meh nepika nembus kalangit . manehna olohok, sabab buahna tina tangkal eta harurung…. Dideukeutan, beki deukeut beuki sidik singhoreng loba lantera anu ngagarantung dina eta tatangkalan. Di itung teu kaitung, ngan aya anu hurung mancer, aya anu metetet, aya anu geus tereh pareum, aya oge anu geus pareum. Barang arek di rampa… EUREUUUUNN !! …. Aya hiji sora bangun anu nyentak ka manehna. singhoreng jalma anu tadi.

Semu anu nyentak manehna nyarita… na ari maneh, ngadon asup ka ieu tempat .. ? apan geus dibejaan teu menang asup, bahaya !!

Naha ? … sabab eta tangkal teh hiji ciri iraha jalma bakal paeh… maneh oge bisa apal iraha bakal paeh. Dina satiap lampu aya minyakan jeung aya ngaranan. tuh tingali, itu anu metetet eta cirina hirupna tereh kana pipaeheun. Geus ah, kuring mah teu tanggung jawab, sabab lamun ka goder eta lampu terus pareum, maka jalma anu hirup di alam maneh bisa paeh. Tapi kusabab maneh geus asup ka ieu tempat pek kukuring dibere waktu bisi arek ulak ilik mah, kuring arek nungguan diluar, sieun kasalahkeun.

Kulantaran diijinan, dina waktu anu samporet, manehna inget ka pamajikana. Hayang apal, naha pamajikana anu anyar dikawin teh lila keneh umurna atawa sakeudeung deui ? bari ulak ilik macaan hiji2 ngaran, nya ahirna kapanggih ngaran pamajikana, lampuna hurung naker minyakna kaciri loba keneh. Terus nguriling deui neangan ngaran sorangan, ari direret aya lentara anu metetet meh tereh pareum jeung tulisana ampir teu kabaca, disidik-sidik sing horeng ngaran manehna.

GEUBEUG .. manehna reuwas, sabab ceuk jelema anu tadi, eta teh cirina jalma tereh paeh. Makaning anyar pangantenan….. karunya pamajikan lamun ditinggalkeun teh, makaning sono keneh… ceuk pikirna

Manehna kukurilingan sugan manggih selang atawa sedotan, maksudna arek mindahkeun minyak anu pamajikana kanu tempat manehna, ngan edas di eta tempat meni sakitu bersihna, meh euweuh kalakay anu ragrag. Nya ahirna manehna lalaunan muka tutup minyak bangun anu ati2 sabab sieun lampu anu pamajikana pareum. Geus ka buka terus manehna nganclomkeun curukna, aya menang minyak dua tetes, diasupkeun kanu manehna… ngan kitu jeung kitu anu dipigawe ku eta lalaki.

perjuangan teh teu sia-sia, sabab minyak anu pamajikana jeung anu manehna ayeuna meh ampir sarua… barang keur neruskeun eta pagawean jol …..GAPLOK. . . . aya nu nampiling kana pipina, ari korejat hudang singhoreng pamajikana keur ngabeudeuga diluhureun kasur hohoak bari menerkeun samping … NA ARI AKANG AYA KU TEUNGTEUINGEUN.. eta curuk dilamot terus diasupkeun kanu ceuli abdi, dilamot deui di bebeskeun kanu irung.. dilamot deui dikorowekeun kanu bujal,… ari lila-lila teuing mah kang da GETEKS … bisa paeh keur sare kieu caranamah….

Salaki : ….ngahuleng bari ngumpulkeun pangacian !#&@!?….

Cag`

::boedak satepak

Iklan
Published in: on 2 Desember 2010 at 2:23 am  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://ncepborneo.wordpress.com/2010/12/02/panganten-anyar/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 KomentarTinggalkan komentar

 1. bengal angger bengal nepi kolot oge geuning…

  • Hahahahaa,,,, ampuuuun Gustiii,,, !!!, aya Ambu ning, Bagea. Hturan Ambu, wilujeng sumping.
   Ngahaturkeun salam hormat ti sim kuring _/\_

   ieu mah maksa Ambu, ngadamel racikan Obat Awet Ngora,, supados katingal ABG teras, mun tiasa mah,,,hehee

   Rahayu, Ambu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: