ngaroko teh teu ngabahayakeun !!!

Loba jelema anu hariwang ku bahayana roko eung loba anu di singsieunan, tapi sanggeus disilidik ku sababaraha urang pakar dina widangna, aripek teh roko saeutik oge teu ngabahayakeun. Terus eta jelema anu palinter teh paheut erek ngabuktikeunna ku nyokot tina sababaraha dongeng jaman baheula, jiga karuhun urang baheula geus nyobaan ku sababaraha kali ngtes, buktina siga carita dihandap ieu. Manehna tetep sehat, jagjag waringkas. Jiga anu dilakukeun ku tilu jelema anu ahli dina widangna. Tah dijaman bahari aya tilu dukun, manehna sok babarengan lamun indit-inditan. Ngan eta jelema tiluan teh boga karesep anu beda. Sebut weh ngarana :

Dukun Sandeng (resep maen ka awewe)
Dukun Uhro (resep nginum anu matak mabok)
Dukun Jason (beuki udud, jiga asbak sagala merk roko asup)

dina hiji poe eta jelema tiluan teh lempang tanpa tujuan. Teuing timana datangna nyaho2 dihareupeun maranehna aya kendi anu katingalina geus lawas. Terus ku sisandeng dicokot eta kendi terus diusap make leungeuna, maksudna ameh bersih eta kendi teh. Barang keur diusap, dadak sakala tina baham kendi kaluar HASEUP ….mimitina eta haseup teh ipis, bekilila beki kandel…robah wujud jadi hiji jirim anu matak pikasieuneun anu anyar panggih. Laju eta jirim teh seuri nyakakak jigana atoh yen manusa anu tiluan teh ngarasa kasieunan..Ha..Ha..Ha..Ha.. sorana handaruan, terus nyarita… Kaula teh JIN anu ngageugeuh di Cihampelas… Ha..Ha..Ha..Ha.. kusabab maraneh geus ngaleupaskeun kaula tina jero kendi, ku kaula rek ngaijabah sapamenta maneh masing2.

Eta jelema tiluan anu tadina sieun, dadak sakala jadi nyerengeh cing lalieuk sabab inget kana dongeng aladin… terus maranehna mikir bari nyarepeng tarang, rek menta anu ngan sakali Saumur hirup aya anu nedunan.
Ku eta tilu jelema teu dililakeun deui, anu pangheulana ngomong si Sandeng… abdi mah nyuhunkeun awewe anu gareulis jeung ngarora ti satiap bangsa anu aya di ieu alam dunya, terus asupkeun ka jero guha anu nutup, omat abdi tong waka dikaluarkeun jeung diganggu salila 10 taun. BLEUUBBB…. Sajorelat mata eta JIN ngiceup, nyampurnakeun kahayang si Sandeng… les si Sandeng ngiles.

Uhro teu talangke, saenggeus babaturana ngaleungit, manehna ngacung terus bari nyarita… kuring mah hayang sakabeh jenis arak anu aya di dunya jang bekel salila 10 taun, terus simpen eta arak jeung kuring dijero guha terus tutup panto guhana, omat tong diganggu salila waktu eta.

Ha..Ha..Ha..Ha.. beres seuri eta JIN, si uhro ngaleungit.. geus disampurnakeun pamentana

Beres kitu jin nunjuk bari nyentak ka si Jason… Sok ayeuna kari ilaing, buru hayang naon ??

Si Jason nyarita : abdi mah hoyong sagala jenis roko anu aya di alam dunya jang bekel hirup di guha salila 10 taun, sarua jeung babaturan kuring… tong diganggu… HEUG !! beres nyarita… jin jeung si Jason ngaraleungit.

gancangna carita sanggeus 10 taun dina waktu anu di penta, eta jin kaluar rek muka panto guha masing2 nujadi dunungana anu geus dijanjikeun. Eta jin ku unggeukna langsung panto2 guha mararuka…

katingali si Sandeng kaluar tina panto guha… awak begung jaba garing, nangtung ge hese sabab tuurna nyorocod, gawena sapopoe ngan taeun jeung taeun weh… hihihi.. nganteur kahayang napsuna jeung awewe2 anu semox nu aya dijero guha. Teu lila si sandeng ngarumpuyuk kanu taneh terus paeh…

torojol si uhro kaluar tina sungut guha, beuteungna bucitreuk kusabab tiap poe gawena ngan nginum jeung nginum nepika mabok. Leumpang sosoloyongan, teu lila roboh teu kuat nahan awakna. Terus paeh nyusul sobatna… (sandeng.alm.com).

eta JIN keur anteng bari seuseurian ningalikeun dua urang dunungana paeh, jol… kaplokk, aya anu nampiling kana pipina eta jin bari sesentak nyarekan beak karep…. bari nyarita :

dasar Jin nurus tunjung, teu nyakola… Jin goblog !! mere roko ka aing, ari korekna mana ??

~ Cag

“Roko teu ngabahayakeun salila teu diseungeut.“ … hihihi

Iklan
Published in: on 6 Agustus 2010 at 11:36 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://ncepborneo.wordpress.com/2010/08/06/ngaroko-teh-teu-ngabahayakeun/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: