hirup susah,,,

aya jelema bakating ku miskin manehna teu boga duit sa perak2 acan, rek nginjeum ka batur teu boga borah, teu dipercaya. nya manehna ngadatangan emangna di cikadut … papanggih di hareupeun gapura jalan asup ka imah.

 

alo: mang tulungan kuring !! ngeclok 100 rebu weh

mang: keur naon ??

alo: keur dahar mang… tos 5 poe puasa

mang: naha puasa … pan can wayah na

alo: nyeta mang, kuring teh euweuh duit keur barang beuli

mang: hampura lo, amang teu boga pisan, keur kosong…. ieu ge keur ngabrangbrangkeun hate….

alo: cing atuh mang tulungan kuring ..!!

mang: na ari ilaing dibejaan teu boga teh teu percaya…

alo: sabaraha weh atuh mang ayana.. tulungan kuring !! (semu maksa)

mang: euweuh…!!

alo: maenya teu aya pisan mang….??

mang: yeuh dengekeun ku ilaing, amang teh teu boga duit.. kadenge!!

alo: na teu karunya mang ka abdi …. (semu ngahelas..)

mang: yeuh lain teu karunya…. na arek naon anu dibikeun

alo: nyaan boga emang teh teu nyaah ka alo… (semu ngageuleneng)

mang: ngomong naon ilaing …. yeuh dengekeun ku ilaing… ayeunamah kieu, maneh lempang ka belah katuhu… terus itung 5 imah ti gang

alo: teras mang…

mang: tah eta teh imah emang… terus maneh asup ka eta imah ieu bawa konci imahna. lamun geus asup kajero imah aya panto kamar nga jejer 5 belah kenca, tinggali da aya nomeran ngagantung… tah asup ilaing ka kamar no 5…

alo: muhun teras…. (semu bungah…)

mang: tah dijero kamar aya lomari hiji-hijina, ku ilaing buka…. aya 5 laci dijerona. heg itung ti pang hanapna… laci anu ka 5 buka ku maneh….

alo: muhun mangga … teras

mang: tah … lamun maneh geus muka eta laci, dijerona aya kur’an letik titinggal aki ilaing. emang sumpah demi eta kur’an lamun emang teu boga duit saperak2 acan

 

alo: ….??@!## … (gegetret sirah teu ateul)

tiharita manehna mbung nyamperkeun deui Emangna, balik mawa hate kuciwa… asa diheureuykeun kunu jadi emang. nya manehna jumerit ka Gusti Alloh… nganaha naha.. pinuh pertanyaan dina polona.. naha Alloh teh beut teu adil… ari batur beunghar ari kuring sangsara ???

ari batur sagala boga… ari kuring jang dahar ge teu aya.

 

nya manehna boga ide … arek protes ka Alloh !!

 

kuniang nangtung, nyokot kertas salembar jeng pulpen… getrut manehna nulis. sagala nu aya dina pikiranna dieurihkeun jadi coretan.

 

beres nyieun surat, manehna kukurilingan neangan amplop… maksudna arek di pos keun, ngan edas teu boga duit jang meuli perangkona. nya kapaksa ku nekad manehna ngirim surat teu ditempelan perangko. terus diasupkeun kanu kotak surat disisi jalan. pikirna Alloh maha uninga kana maksud hambana.

 

kacaritakeun di kantor pos… sakabeh patugas keur mariksaan surat arek dipisahkeun keur katiap tiap daerah. barang keur meresan, salah saurang petugas kantor pos ninggali aya hiji amplop anu nyurigakeun. sabab eta amplop euweuh prangkoan jeung dialamatkeun ka alloh anu aya di langit.

 

guragiru eta petugas ngalaporkeun surat ka kapalana… kapala kantor pos teu wani muka eta surat… sabab sieun kasalahkeun, nya antukna manehna nelpon pulisi ngalaporkeun yen aya surat anu nyurigakeun.

teu kungsi lila anggota pulisi datang, malah dibarengan ku brimob jeung ti densus 88 anti teror. maranehna menta katerangan ti sakabeh petugas kantor pos.

 

ahirna eta surat dibawa ka kantor pulisi, terus dibuka dilabporensik disaksian ku komandanan, sabab bisi ngandung racun atawa FIRUS anthrax.

 

barang dibuka eta surat, terus dibaca, kabeh ge euweuh nu teu seserian ngadenge eta eusi surat. kieu eusina :

————————————————–

Kepada yang terhormat

Alloh subhanahu wata’ala

anu teu gaduh tempat.

 

sareng hormat,

 

ya alloh… abdi teh hamba alloh, abdi teh hamba rosul alloh… naha alloh beut pilih kasih ka abdi, abdi teh percaya yen alloh teh maha benghar… naha ari abdi hamba anu hina ieu teu jiga batur….

 

ya alloh … tos 5 dinten abdi teu barang tuang… teu gaduh artos… menta kanu jadi emang teu dipasihan….

 

ya alloh … cing karunya ka abdi… abdi ayeuna nuju peryogi artos 100 rebu kangge meser tuangeun… da alloh maha welas tur maha asih ka hambana, maeunya teu gaduh artos 100 rebu rebu aca.

 

sakieu serat ti hamba, diantos jawabana.

 

hatur nuhun

 

hamba anu miskin.

————————————————–

 

eta komandan pulisi ngadenge eusi surat mimitinamah seuseurian, tapi manehna nyadar… yen eta jelema bakat ku hese neangan pagawean nepika ngadu ka alloh. timbul karunya ka eta jelema, teu loba lila manehna manggil ajudana, terus kusiwel ngaluarkeun loket tina saku calanana, nyabut duit salembar 50 rebu bari nyarita. “tolong masukan ini uang kedalam amplop, dan langsung antar ke alamat si pengirim”.

 

teu loba lila, eta ajudan ngaderengdeng indit neangan alamat imah nu aya dina tukangeun amplop. nya antukna kapanggih eta alamat teh….

 

kacaritakeun anu dijero imah, manehna keur gogoleran… ngarenjag reuwas sabab aya anu geugeudor di luar, barang di intip dina jandela kaca…GeBeG… manehna reuwas sabab anu datang pulisi. manehna guragiru muka lawang panto. pulisi langsung nyarita… kamu yah yang nulis surat ke alloh teh..?? nih sudah dibalas sama alloh.. ceuk pulisi bari ngajengkat indit deui.

manehna ngembang kadu… teu bisa nyarita, buru2 eta surat dibawa kajero bari nutupan panto. ari barang dibuka… manehna mani gumbira, sabab suratna geus dibales jeng aya duitan.

 

manehna arek mulang tarima ka alloh, terus ngotret nyieun surat deui, anu eusina kieu:

 

kahatur

alloh swt

anu teu gaduh tempat

 

hatur nuhun surat abdi tos dibales, mung engke deui tong dititipkeun kapulisi. sabab artos ti alloh mung nyesa 50 rebu anu katampi ku abdi mah.

 

haturnuhun,

hamba alloh

—————————–

tengah poe eta surat geus aya deui di kantor pos, kulantaran ayeuna mah geus apal kamana kudu mikeunna, nya kapala kantor pos teh langsung weh nelp pulisi deui. Harita eta surat geus tepi dikantor pulisi langsung dibaca ku komandan. Reuy…. Beungeut eta pulisi teh jadi burahay jiga ruhak dina parupuyan….bari hohoak manehna nyarita ka ajudanna, ….”panggil orang yang menulis surat ini dan langsung masukan kedalam sel sebab dia sudah menghina aparat”….ceuk eta komandan bari ngajojoet surat.

 

*Jigana kasinggung.. hehehe

 

Kacaritakeun jelema anu menang duit keur indit ka warung rek meli beas jeung mi instan da puguh boga duit…. Barang keur tutunjuk diwarung bari milihan anu rek dibeli, jol aya nu ngomong ditukangen manehna…”jangan bergerak..!! “…. Eta jalma nu ngarasa aya nu tiis dina beuheung na teu wani ningali katukang , direret saeutik ku juru mata sing horeng tungtung pestol anu napel teh , reuwas ge can beak geus grewek leungeunna dikatukangkeun semu diperieuskeun, krek..krek… borgol geus aya dina pigeulangan leungeunna. Kajadianna teu beda jeung anu dibekasi ngan pedah teu ditutupan hungkul sirahna, dapuguh lain teroris ieu mah….

 

Dikantor polisi manehna ditanya nepika teuteulepek… sagala ditanyakeun… naha maneh aya hubunganna jeung teroris, boga hubungan naon maneh jeung anu di borneo?…naon hubungan maneh jeung Kang Ncep ?…. pokonamah sagala ditanyakeun…

 

Bakat ku teu kuat manehna ditanya wae…. Manehna ngelepek kapaehan… sabab geus teu kuat ngambeuan bau sungut nu nanya, jabaning beuteung kosong can kararaban nanaon geus ampir 6 poe. Nya akhirna manehna diseret kajero sel digolerkeun dina kasur majun, dibantalan ku busa urut jok mobil. …keun anteup euy… ke lamun geus hudang urang Tanya deui !! ..cek saurang pulisi ka babaturana.

 

Sajeroning kapiuhan eta jalma cicirihilan jiga anu bungah….sing horeng manehna keur ngimpi digeroan ku emangna anu di cikadut tea…..

Katinggali harita diimah emangna keur aya hajat nyunatan anakna, manehna nyamperkeun ka palebah nu parasmanan. Ceuk piker manehna …. Aya ku kabeneran… kuring geus 5 poe teu manggih dahar, asa ditonjok congcot. Barang rek ngeduk sangu, manehna dicalukan ku emangna, …yeuh keur manehmah lain eta, emang geus nyiapkeun bolu buaya, black forest , bolu kukus …tuh dikamar no 4, moal aya nu ngaganggu… pek saseubeuhna… can dahar lin maneh teh….

 

Teu talangke…bari ngajewang akua gelas dina meja manehna asup kakamar, langsung ngahabek kabeh bolu nu aya dijero kamar. Keur jongjon dahar… kadenge hawar hawar aya nu gegeroan “…hudang…hudang….!!” Ari korejat ….. sing horeng pulisi anu gogorowokan teh. …karek inget mun manehna aya dijero sel. pulisi ngomong … tah geuning geus hudang maneh teh…… !!

 

barang rek ngajawab….. “ EUUUUUUU…!! …(teurab)“ manehna nyabak beuteung asa kamerkaan, jeung seubeuh. Ari direret …. Sing horeng jok mobil anu dipake bantal geus beak sabeulah…..

 

Geus ah cape… nulis na oge jiga nu gelo seuseurian olangan,,, Hahahaha

ieu mah hiburan pasosore weh…

 

Cag ~

 

:: Ncep Borneo

Iklan
Published in: on 26 Mei 2010 at 3:31 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://ncepborneo.wordpress.com/2010/05/26/hirup-susah/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: