Sewakadarma

 

 

Ini kawih panyaraman

Pikawiheun ubar keueung

Ngarana pangwereg darma

Hawakaneun sang sisya

Nu huning sewakadarma

 

Anaking mulah mo yat-yatna

Reungeu sabda sang pandita

Ingetkeun hayuwa lali

Teher nging ngenak-ngenak rasa

Ngarana ngapakeun tali

 

Ingetkeun na dasa sila

Iseueuskeun na panca sakit

Iyan ta ningkahkeun raga

Mayahkeun sarira

Ngalekaskeun suku tangan

 

Suku milang awak urang

Lamun salah lengkah

Eta matak urang papa

Leungeun lamun salah cokot

Eta matak urang papa

Ceuli lamu salah denge

Eta matak urang papa

Panon lamun salah jeueung

Eta matak urang papa

Irung lamun salah ambeu

Eta matak urang papa

Sungut lamun salah hakan salah inum

Manguni salah nu sabda

Lamun sabda teutuhu

Lamun lain sabda jati

Lamuna hamo rahayu

Lamun tiis bawana

Eta nu disalahkeun

Nu maka papa kalesa

Sanyarah na angen-angen

 

Sapamilang pengeusi raga

Nu dipiawak sarira

Eta nu matakak malalat

Eta nu ngindit ngarampid

Nu maanan kana kawah

 

Lamun salah di kreti

Hala hedap hala tineung

Hiri dengki kasakalih

Makeya neluh ngaracun

Ngagunaan mijaheutan

Sakara ning hedap dusta

Mati-mating na wong sadu

Ja barya hanteu dosa

Sinengguh inyana dusta

 

……..

 

Utun anaking sumangir

Mulah mo yatna-yatna

Anaking sewa sogata

Ayeuna datang ka mangsa

Ketepi ma sandi pati

Datang ka salaka hurip

Kajeueung kingkila

Anggeus awas na kapramanaan

Kadenge antag-antagan

Kingkila buyut dek mangkat

Nu dek ninggalkeun kahanan.

 

Dora sanggeus dibukakeun

Jalan anggeus dicaangan

Mulah sawah geuning bijil

Sora dora larangan

Samecat sanghyang atma

Sadeuri sanghyang hurip

Lungga sanghyang premana

Moksah aci wisesa

Maka ti sarira

Anggeus di ranti kurungan

 

Lunyay betan demas pindah

Betan kunang-kunang leumpang

Kadi kuwung-kuwung metu

Betan panah ka luhur

Betan sekar pamujaan

Betan katumbiri jadi

Kadi bulan ngagantaran

Betan panonpoe sabijilna

 

Hanteu nu diheureuyanan

Na msuh anggeus kalalar

Kaliwat reya nu kawah

Anggeus kaleumpangan

Kapungkur batu kacakup

Sang Yama tesa sumembah

Nyeueung atma ngalalar

Katon sakti di nyimbah wasa dora

Kala magahan jalan kana kasorgaan

 

Tuluy nyorang beunang nyayu

Tajur pinang

Kumara sinar hanjuang

Sasipat mata handeuleum

Salaput beuheung tatali kayu widuri

Manyara deung kembang bulan

Wera tumpang wera lancer

Kembang soka kapuracata

Kembang tere rane

Jahe singungu hanoja

Dilem padma putih

Mendadaki kembang susun

Kembang menur kembang bunga pala

Dara puspa kembang puspa gading

Malati kembang huru kajut

Kembang dongdoman

Kembang teleng bunga hireng

Kasumba deung kapuracata

Deung kembang jaman katilu

Ki saruni keling kembang cina janaraya

 

Geura salin papakeyan

Panganggo yeuh boeh rampes

Ragala boeh larang

Disasarah pipinggir taluki renggi

Rawito waya sinbur sinyaja

Disebutkan jamar tali katela

Dikeris rusa malela

 

Beuteung reueus ku sakitu

Bogoh ku nyeuseupan inya

Nyeuseup sarining kembang

Udana bangbara tunggul

Seyahna bangbara kumbang

Paktisori jaga ma di dewa

Engang deung tiwwan

Sireupeun deung teuweul kaak

Seyahna ku sorana

Sada haja-haja nu becet

 

Kapisarengseng kapicengceng

Kapiroel kapigimba

Kapicengcang kapibarung indung singgul

Larina karasana

Kasidi sabwana magawa hayu

Sedahan marepehan ti kayanangan

 

Lamun barta di tihang beusi

Ditelar ku purasani

Dipamikulan ku malela

Dilayeusan teja putih

Diwilahan tambaha sukla

Dihateupan ku salaka

Dituruban ku pirak kapas

 

Dililinggaan ku manik

Diukir ditiru kembang

Mitumpang meru kacana

Diukir dinanangankeun

Kaluhur naga palayu

Kateyoh naga puranteng

Ditengah naga patengteng

Merak ngigel dipuncakna

Eunteup gawa until saka

Dipiwastan demas kolot

Disareyan ku panamar

Dijeujeutan demas ngora

Ditatapkan cundiga

Dibalay kadi kapintas

Dipipinggir rustalisan

 

Anggeus uga kalambar

Diuk dipalangka demas

Saraga beunang ngalukis

Dikasuran kamogiti

Dikasangan boeh larang

Kulambuna lungsir keling

 

Nanggapan sada canang

Sada gangsa tumpang kembang

Sada kumbang tarawangsa ngeuik

Sada titilaring bumi

Sada tatabeuhan jawa

Sada gobeng direksa calintuh di anjung

Sada handaru kacapi langa

Sada keruk sagung

 

Beuteung bogoh ku sakitu

Tapak sapu beres keneh

Barentik marat nimurkeun

Manah pupus ku tikukur

Manah saar ku titiran

Maryagat ku tapak jalak

Dyawuran kembang ungra

Misanak jati rupa

Kalumbi lungsi dewangga

Beunang nyulam ku haremas

 

Anggeus salin papakeyan

Rampes beunang babasahan

Titip linyih huis damis

Dadar lesang

Haji pantes listuhayu

Mahardika ngalagena

Durgahena maragancayan

 

Anggeus mulih jati rupa

Muliya teja madilah

Kaminyar teu kapademan

Sakitu eta byaktana

Nu tuhu mangun hayu

Laksana miguna tapa

Nuturkeun saur nu tuhu

Mapay sabda nu bisa

Kena tutur kawastwanana

 

Tembey datangna prabeda

Nu ngagogoda bancana

Datang pwah wedadara

Deungeun pwah widadari

 

 

Anaking sanghyang atma

Ulah tadi teuing eureun

Sugan aya kamalinaan

Sugan kabawa jeueung

Sugan kabawa ku denge

Tutur tutur aja lali

Inget-inget haywa lupa

Kena ku panyasarkeun

Sanembal sanghyang atma

 

Samapun teuteuleu amat

Da ing can lamuning daek

Ja nyaho inya naraka

Ja ngagawa tresna keneh

 

Nu nyarek henteu didenge

Nu migi teu dipitineung

Tonggoy kana pilaloan

Mo lipi dina husireun

Mawa na tineung sorangan

Malikan katumbiri

Malikan katumbiri

Tuluy kana kuwung-kuwung

Nyaleket di panonpoe

Naglalar ka teja mentrang

Nojerkeun batu pratiwi

Ngarapet taraje demas

 

Datang ka wekasina sabda kasuniya

Lawan taya heuleut

Beurang lawan wengi

Datang ka bwah tingkah

Eta kasorgaan

Jawawuwa tingkah papa sangsaraan

Liwat sadu undak ti inya

Datang kana manarawang

Katenjo para dewata

Gunung Kendan Medang Menir

Palungguhan para batara.

 

Di timur Batara Isora

Kahyangan pirak putih

Tihangna perak di ukir

Bahana pirak sagala

Dihateupan pirak cina

Dituruban ku pirak

Dililinggaan ku manik

Disareyan pirak malaka

Didingding ku pirak keling.

 

Imah manik dikarancang

Warnanan ukir-ukiran

Direka ditiru kembang

Kahanan Hyang Isora

Husireun nu ngawerati

Dinya kasorgaanana

 

Ti kaler Batara Wisnu

Kahyangan miru hireng

Tihangna beusi diukir

Bahana beusi sagala

Dihateupan beusi cina

Disarean ku malela

Didingdingan ku beusi kuning

Lilinggana beusi panamar

Diukir bahana manik dikaranycang

Warnana ukir-ukiran

Diukir ditiru kembang

Kahanan Batara Wisnu

Husireun nu rampes twah

Dinya kasorgaanana

 

….

 

Anaking sanghyang atma

Manah cunduk mo dyajak

Manah mo di undang

Nu tuhur teher laksana

 

Teher herang tineung

Manah cunduk kana panuhun

Manah datang kana tangkal

Manah nepi kana jati

Manah deukeut kana anggeus

Datang ka ambu ka ayah

 

Suka tanpa balik duka

Wareg tanpa balik lapar

Hurup tanpa balik pati

Sorga tanpa balik papa

Hayu tanpa balik hala

Nohan tanpa balig wogan

Moksa leupas tanpa balik wulan

 

Twatwag ka jati niskala

Luput ti para dewata

Leupas ti sanghyang

Tan hana kara

Lenyep anyara cintya

Kena rampes tanpa denge

Kena suwung tanpa wastu

Ka nu lengis tanpa kahanan

Deung alitan

Hanteu pati dipiganal

Hanteu kasampak di luput

Hanteu pabaur

Hanteu dingeunah dicandu teka

Hanteu barayana hanteu deungeun

Sarwa tunggal wisesa

 

Nu maca inya

Ulah dipipanaswasan

Reungeukeun teher rasakeun

Picarek teher turutan pun

 

Atma milang sinurat ring merega

Paying beunang numpi

Di Gunung Kumbang pun

Barur Ni Teja Putu Bancana

Tilas sandi ti Jenggi

Pangwedar beunang buyut Ni Darwit pun

 

Sangakwakwana mahala ka ing

Lempurang dening sasaur

Uraceuk loter

Kadinya lacakeun yuyu cina

 

Carita bisi kurang wuhana

Leuwih longana

 

Lamun batri sasanga mancal luhur ma

Ya tanpa milih tan sinungan pun

 

Sambat aing nama Siwaya

Da ngemis gamut wirahana pati

Pantang panting sarasoti

Nanu hamas haba jaja pun,,,

 

pun ampun paralun,,,

 

_/\_

Rahayu

Iklan
Published in: on 21 Februari 2010 at 5:29 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://ncepborneo.wordpress.com/2010/02/21/sewakadarma/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: